วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตารางเทศน์มหาชาติงานนมัสการพระมหาธาตุประจำปี ปีที่ 63

ตารางเทศน์มหาชาติ งานนมัสการพระมหาธาตุประจำปี ปีที่ 63
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
25-28 ก.พ.2553

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.2553
 • เวลา 19.00 น. กัณฑ์คาถาพัน พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ และพระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุ

วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.2553

 • เวลา 10.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ทศพร เจ้าภาพ : โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุฯ) พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์หิมพานต์ เจ้าภาพ : ชุมชนที่ 19 (มหาธาตุสมังคี) พระเทศน์ : พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ทานกัณฑ์ เจ้าภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 17.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์วนประเวศน์ เจ้าภาพ : วัดเขาเหลือ พระเทศน์ : พระมหาอวยชัย ภทฺทาจาโร วัดยางงาม
 • เวลา 19.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ชูชก เจ้าภาพ : คณะมหาธาตุแผงลอย วัดมหาธาตุฯ พระเทศน์ : พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 27 ก.พ.2553

 • เวลา 09.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์จุลพน เจ้าภาพ : สำนักกรรมฐาน วัดมหาธาตุวรวิหาร พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์มหาพน เจ้าภาพ : คณะวัดพญาไม้-วัดบางลี่เจริญธรรม-วัดบ้านกล้วย-วัดคลองโพธิ์เจริญ-วัดเก่าบางกระ พระเทศน์ : พระมหาสม สุทฺธิปภาโส วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์กุมาร เจ้าภาพ : พระภิกษุกองงานเลขาฯ วัดมหาธาตุฯ และคณะญาติโยม พระเทศน์ : พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 17.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์มัทรี เจ้าภาพ : ชุมชนที่ 13 (มหาธาตุสมานา) พระเทศน์ : พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 • เวลา 19.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์มหาราช เจ้าภาพ : ชุมชนที่ 16 (มหาธาตุสุมันตา) พระเทศน์ : พระมหาธีระวัฒน์ ธีรปญฺโญ วัดดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ.2553

 • เวลา 09.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์สักกบรรพ เจ้าภาพ : พลตรีปัฐมพงศ์-อ.ปาลิดา ประถมภัฎ พระเทศน์ : พระครูใบฎีกาชัยวุฒิ โชติญาโน วัดเขาดินสุวรรณคีรี
 • เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ฉกษัตริย์ เจ้าภาพ : นายย้ง-นางบุญชุบ สิงโตทอง พระเทศน์ : พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์นครกัณฑ์ เจ้าภาพ : คณะแม่ชีสำนักประชุมนารี พระเทศน์ : พระมหาชัยพร วลลโภ วัดปราสาทสิทธิ์

อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พระศรีเมือง

กรมการทหารช่างได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนชาวราชบุรี ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและปฎิบัติธรรม เนื่องในโอกาสต่างๆ มีกำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2553

พระศรีเมือง เป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าว มีรูปแบบเหมือนกับพระประธานในวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว และยังได้สร้างพระบริวารรูปเหมือนพระศรีเมือง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว, 7 นิ้ว และ 9 นิ้ว ไว้ให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชาสักการะและได้ดำเนินการสร้างพระเครื่องเป็นพระผง รูปแบบด้านหน้าเป็นองค์พระประธาน ด้านหลังเป็นรูปศาลหลักเมืองราชบุรี ขนาด 2.2 ซม.x3.2 ซม. ให้เช่าบูชา จำนวน 99,999 องค์
พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งชื่อพระประธาน ในศาลาปฏิบัติธรรมของกรมการทหารช่าง นี้ว่า "พระศรีเมือง" ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
 1. กรมการทหารช่างเป็นที่ตั้งของเมืองราชบุรี ยุคที่ 3 (ต้นกรุงรัตนโกสินทร์)
 2. โบราณประเพณี เมื่อสร้างเมือง มักจะสร้างสิ่งเคารพไว้ประจำบ้าน ประจำเมือง เป็นพุทธสถาน เทวสถานบ้าง สุดแต่ผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองนับถือ
 3. สิ่งเคารพนั้น มีไว้สำหรับประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมือง มีไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเคารพบูชา มีไว้เพื่อปกปักรักษาเมือง

พิธีกรรม
1.ชนวนมวลสารโลหะ รวบรวมมวลสารจากสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
2.พิธีเททอง และพุทธาภิเษก

 • วันอังคารที่ 9 ก.พ.2553 เวลา 10.59 น.
 • พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 • พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 • ปลุกเสกและพุทธาภิเษก วัตถุมงคล (พระศรีเมือง พระบริวาร และพระเครื่อง) ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

3.พิธีเบิกพระเนตรพระประธานและฉลองศาลาปฏิบัติธรรม

 • วันจันทร์ที่ 22 มี.ค.2553 เวลา 15.39 น.
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 • พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ราคาบูชา/องค์

 1. พระบริวาร 9 นิ้ว 5,000 บาท
 2. พระบริวาร 7 นิ้ว 3,500 บาท
 3. พระบริวาร 5 นิ้ว 2,500 บาท
 4. พระผง (2.2 ซม.x3.2 ซม) 99 บาท

สอบถามรายละเอียดและสั่งจอง

 • แผนกประชาสัมพันธ์ กรมการทหารช่าง โทร.0-3233-7494 ต่อ 53131

ที่มา: กรมการทหารช่าง. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์และใบสั่งจอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
พิธีอัญเชิญพระศรีเมืองประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (12 มี.ค.2553)

อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เหรียญพุทธคุณ หลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปีเสือป่ามหามงคล


หลวงพ่อแก่นจันทน์ เป็นพระพุทธรูป ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง จ.ราชบุรี มาช้านาน ชาวราชบุรีจะนับนือและศรัทธามาก และจะมาตั้งสัตยาธิษฐาน ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการขอบุตรมักจะสำเร็จ ทุกวันจะมีคนมาแก้บนด้วยละครและประทัด ตลอดทั้งวัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดสร้างเหรียญพุทธคุณ หลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปี เสือป่ามหามงคล
พระครูโสภณปัญญาวัฒน์(ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดช่องลม อนุญาตให้ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดสร้างขึ้น เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า โดยจะพัฒนาอาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่มีอายุประมาณ 100 ปี มีหัวเสือ 191 หัวประดับโดยรอบอาคาร สันนิษฐานว่าก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2456
นอกจากนี้ ยังเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาประทับเสวยเครื่องว่าง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2456 ยังเคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเสือป่า และให้บริการอนามัยแม่และเด็กมาก่อน
ต่อมากรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 แต่ปัจจุบันอาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการบูรณะและพัฒนาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า เพื่ออนุรักษ์อาคารสโมสรเสือป่าให้คงสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการการบริการส่งเสริมสุขภาพและกิจการเสือป่า ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี
ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 4 ยังมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ จึงได้จัดสร้างเหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ เนื่องจากประวัติที่เล่าสืบกันมาว่า หลวงพ่อแก่นจันทน์เกิดจากแรง สัตยาธิษฐาน ของชายผู้หนึ่ง และอิทธิฤทธิ์ของเทพยดาที่สิงสถิตย์อยู่ที่ต้นแก่นจันทน์ ทำให้เสือที่กำลังดุร้ายกลายเป็นเสือที่มีอำนาจและเมตตาไม่ทำร้ายในที่สุด ด้านหลังของเหรียญจึงทำเป็น "หัวเสือ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีนักษัตร 2553 นี้ และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งมีหัวเสือเรียงรายอยู่รอบอาคารแห่งนี้
นอกจากนี้ เสือ ตามคติความเชื่อของชาวจีนโบราณว่า เป็นสัตว์ทรงอำนาจ และก่อให้เกิดพลังสูงมาก จึงใช้แทนสัญลักษณ์การบันดาลให้เกิดพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าเหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปีเสือป่ามหามงคล นี้ จะบันดาลให้ผู้ที่มีไว้ครอบครองเกิดพลังเมตตา โชค ลาภ ดำเนินการค้าธุรกิจรุ่งเรืองรับปีเสือนี้
พิธีพุทธาภิเษก
จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก ตามแบบประเพณีสืบมาแต่โบราณ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 (เสาร์ห้า) ซึ่งถือว่าเป็นวันที่แข็งและขลัง ที่สุดเหมาะกับพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งหายากมาก โดยกราบนิมนต์สมเด็๗พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏฺบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จุดเทียนชัยและกราบนิมนต์ พระสมณศักดิ์และเกจิผู้ทรงวิทยาคมมาเจริญพระพุทธมนต์ สวดพุทธาภิเษก สวดบูชาดาวนพเคราะห์ และนั่งปรก ณ วิหารหลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม
ลักษณะเหรียญ
เป็นเหรียญรูปไข่ ขนาด 2.5x3 ซม. ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแก่นจันทน์ ปางอุ้มบาตรรูปแบบพิเศษ ลงอักขระ คาถาหัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ ด้านหลังเป็นรูปหัวเสือ ตามสัญชาติญาณของเสือจะดุร้าย แต่เหรียญนี้ ดวงตาเสือจะดูอ่อนโยน ตามความเชื่อของชาวราชบุรีว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อแก่นจันทน์ ทำให้เสือมีเมตตา ไม่ทำร้ายคน แต่ใบหน้ายังดูทรงพลังและอำนาจ เนื่องจากกำกับด้วยยันต์ พญาเสือ จัดสร้างเป็น 5 แบบ ได้แก่
 1. เหรียญทองแดง
 2. เหรียญกระไหร่ทอง
 3. เหรียญเงิน
 4. เหรียญสามกษัตริย์
 5. เหรียญทองคำ

การสั่งจองและรับเหรียญ
สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ณ

 1. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โทร.0-3231-0368-71, 0-3231-0404-5 โทรสาร. 0-3232-3311 หรือ เว็บไซต์ http://hpc4.anamai.moph.go.th/ โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์ ชื่อบัญชี กองทุนพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า เลขที่บัญชี 736-0-21598-6 ประเภทออมทรัพย์ หรือ ธนานัติสั่งจ่าย ป.ณ.ราชบุรี ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 2. วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์อนามัย ที่ 4 จัด เสาร์ 5 พุทธาภิเษก ยิ่งใหญ่ หลวงพ่อแก่นจันทร์ (12 มี.ค.2553)

อ่านต่อ >>