วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553

ประวัติวัดหนองโพ

วัดหนองโพ ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ที่ 9 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ปรากฏตามทะเบียนตั้งวัดที่กรมศาสนาว่า ขอตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.2349 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน เป็นวัดเก่า มีอายุเกือบ 200 ปี โดยได้รับบริจาคที่ดินให้สร้างวัดจาก

 1. นายหนู ปัญญาสาร
 2. นางพ้ง ตั้งโหว
 3. นายไหม ปัญญาสาร
 4. นายโถ แก้วทอง
 5. นายโหมด แก้วทอง
 6. นางหลอด แผงสุข

วัดหนองโพ เดิมชื่อ วัดหนองแขม คนรุ่นเก่าเล่าขานกันต่อมาว่า ทำเลที่ตั้งวัดอยู่ชายทุ่งนาใกล้หนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีป่าแขมขึ้นหนาแน่น เมื่อตั้งวัดเสร็จแล้วจึงเรียกว่า "วัดหนองแขม" ปัจจุบันหนองน้ำแห่งนี้ได้ตื้นเขิน แปรสภาพเป็นท้องนาไปหมดแล้ว ในปี พ.ศ.2489 ได้รับอนุญาตจากทางราชการเปลี่ยนชื่อจาก "วัดหนองแขม" เป็น "วัดหนองโพ" ให้สอดคล้องกับชื่อของตำบลที่ตั้งวัด และวัดหนองโพ เป็นวัดเดียวในตำบลหนองโพ

อุโบสถหลังแรกที่มีมาคู่กับวัด เป็นอุโบสถก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็ก ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด และใคร่เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ได้ชำรุดปรักหักพังไปหมดแล้ว ในปี พ.ศ.2470 พระครูโชคชัย ธมมโชโต เจ้าอาวาส ได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ สิ้นค่าก่อสร้าง 15,000 บาทเศษ ทำการผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.2475 พระภิกษุได้ประกอบสังฆกรรมตลอดมา เป็นเวลา 35 ปีเศษ อุโบสถจึงได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามธรรมชาติ เป็นต้นว่า หลังคารั่ว ไม้เครื่องบนผุ ฝาผนังเริ่มมีรอยร้าว
ต่อมาในปี พ.ศ.2529 พระครูพิพิธศาสนกิจ เจ้าอาวาส ได้หารือกับคณะกรรมการวัดและญาติโยม เห็นว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเสียหายมากขึ้น จึงได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมสร้างให้อยู่ในสภาพที่ถาวรมั่นคงเหมือนก่อสร้างใหม่ทั้งหลัง จนสำเร็จเรียบร้อยสิ้นค่าก่อสร้าง 5,000,000 บาทเศษ อุโบสถหลังนี้ กว้าง 8.70 เมตร ยาว 17.50 เมตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2533 พระประธานประจำอุโบสถนั้น เป็นพระประธานองค์เดิมที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2475 และได้ปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537
การปกครองวัดหนองโพ วัดหนองโพมีเจ้าอาวาสปกครองเท่าที่คนเฒ่าคนแก่จำได้มี ดังนี้
 1. พระอธิการบุญ
 2. พระอธิการอู่ด
 3. พระอธิการฉุย
 4. พระอธิการอ้น
 5. พระอธิการปุย
 6. พระอธิการเกิด
 7. พระครูโชคชัย ธมมโชโต
 8. พระมหาพิศาล
 9. พระอธิการมนัส
 10. พระมหาบุญเสริม
 11. พระครูพิพิธศาสนกิจ
 12. พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ (องค์ปัจจุบัน)

ที่มา
-วัดหนองโพ.(2553).หนังสือฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ. วันที่ 10-18 เม.ย.2553.

อ่านต่อ >>

หลวงพ่อดำ วัดหนองโพ


หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปประจำวัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี อยู่คู่กับวัดหนองโพมาโดยตลอดกว่า 200 ปี โดยลักษณะองค์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้ว เท่าองค์จริง ลายจีวรดอกพิกุล โดยเชื่อว่าเป็นพระรัตน หรือเป็นพระรุ่นช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านตำบลหนองโพนับถือ และได้กล่าวขวัญเล่าลือสืบต่อมา โดยเฉพาะเรื่องของการห้าม ฟ้า ดิน อากาศ หรือเรื่องขอพรต่างๆ ก็จะได้สมประสงค์ สิ่งที่องค์หลวงพ่อดำชอบ คือ ประทัด พวงมาลัย และภาพยนตร์ เป็นต้น
ที่มา
วัดหนองโพ.(2553).หนังสือฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ. วันที่ 10-18 เม.ย.2553.
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

พระบรมสารีริกธาตุ และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดหนองโพ

ภาพจำลอง

ในปี พ.ศ.2553 ชาว ต.หนองโพ อ.โพธารามและชาวราชบุรี ได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจาดวัดธรรโมทัยปิริเวณ โบราณวิหาร เมืองแคนดี๊ ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมามีความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยและศรีลังกา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากวัดธรรโมทัยปิริเวณฯ ได้สร้างพระพุทธรูป (ทำด้วยปูน) ซึ่งมีความสูง 120 ฟุต สูงที่สุดในประเทศศรีลังกา ด้วยงบประมาณ 150 ล้านรูปี (50 ล้านบาท) เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและเป็นอนุสรณ์สถานให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง จึงได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับวัดหนองโพ เพื่อให้พุทธสาธุชนได้มานมัสการและมีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว

พระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมานี้ มีด้วยกัน 3 องค์ ครบวาระ 1 ปี ตั้งแต่ 31 มี.ค.2553 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2544 ครบกำหนด 1 ปี ส่งคืนพระบรมสารีริกธาตุ 2 องค์ คงประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดหนองโพ 1 องค์

ทางวัดหนองโพ โดย พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ จึงได้กำหนดการฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นในวันที่ 10-18 เม.ย.2553 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 10 เม.ย.2553

-เวลา 17.09 น. พิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธศรีลังกา พระพิฆเนศวร์ กุมารทอง รุ่นรวยทรัพย์

วันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย.2553
-เวลา 19.00 น. ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ โดยขบวนช้าง จ.อยุธยา แห่รอบ อ.โพธาราม

วันเสาร์ที่ 17 เม.ย.2553
-เวลา 18.00 น. สมเด็จพระมหาสังฆนายะกะ ประมุขสงฆ์แห่งสยามนิกายฝ่ายอัสคิริยะ(สมเด็จพระสังฆราช) ประเทศศรีลังกา เสด็จมาเป็นประธานเจิรญพระพุทธมนต์

วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.2553
-เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหาสังฆยะกะฯ ทรงปลูกหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มีอายุถึง 2,300 กว่าปี จากประเทศศรีลังกา และมอบพระพุทธศรีลังกาหน้าตัก 5 นิ้ว แก่ผู้บริจาคสร้างพระประธานศาลากลางน้ำ
-เวลา 17.00 น. สมเด็จพระมหาสังฆนายะกะฯ ทรงเป็นประธานเททองหล่อพระประธาน (พระพุทธศรีลังกา)

และในเวลา 18.00 น.มีการเจริญพระพุทธมนต์แบบศรีลังกา โดยพระสงฆ์จากศรีลังกาทุกวัน ผู้บริจาคสร้างพระประธานตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับพระพุทธศรีลังกา 1 องค์ จากพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสังฆนายะกะฯ

ผู้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดพิธีในครั้งนี้ คือ พระมหาสมคิด อตฺภสิทฺโธ (ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดหนองโพ
ที่มา :
วัดหนองโพ. (2553). ฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์. 10-18 เม.ย.2553.
อ่านต่อ >>