วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายนามพระคณาจารย์ จังหวัดราชบุรี

เหรียญรุ่นแรก หลวงปู่กล่อม
วัดขนอน
ที่มาของภาพ
http://www.krusiam.com/
รายนามพระคณาจารย์ จังหวัดราชบุรี นี้ ผมนำมาจากหนังสือสูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง-พระบูชาฯลฯ ในงานเที่ยวราชบุรี ปี 2004 (ดูรายละเอียดหนังสือ) ซึ่งจัดประกวดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี โดย นายพรเลิศ (เพ้ง) วิเศษวิทย์สกุล เป็นประธานชมรมฯ จัดประกวดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ณ  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งรายนามพระคณาจารย์ จังหวัดราชบุรี ดังกล่าวอาจตกหล่นไปบ้าง เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากนัก ก็ขอความกรุณาท่านผู้รู้และผู้ที่เชี่ยวชาญ ได้กรุณาเพิ่มเติมไว้ได้ที่ท้ายบทความนี้ เพื่อเป็นความสมบูรณ์ต่อไป

รายนามพระคณาจารย์ จังหวัดราชบุรี (ที่จัดประกวดในงาน)
 • เหรียญสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ วัดศรีสุริยวงศ์ ปี 2465
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่กล่อม วัดขนอน
 • เหรียญพระปิดตา  วัดโชติทายการาม หลวงปู่ศุข วัดมะขามเฒ่าปลุกเสก
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม ปี 2494 ไม่จำกัดบล็อค
 • เหรียญรุ่นสองหลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม พิมพ์รูปไข่ ปี 2495
 • เหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร) ปี 2481 หลังพระแก้วมรกต วัดตาลอัมรินทร์
 • เหรียญหล่อรุ่นแรก หลวงพ่อนิ่ม  วัดหนามพุงดอ
 • เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ปี 2494 พิมพ์รูปไข่เล็ก
 • รูปหล่อรุ่นแรก  หลวงพ่อชุ่ม  วัดราชคาม  พิมพ์ใหญ่
 • รูปหล่อรุ่นแรก  หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม  พิมพ์เล็ก
 • เหรียญหล่อรุ่นแรก  หลวงพ่อจุ่น  วัดโคกบำรุงราษฎร์ ปี 2509
 • เหรียญรุ่นแรกพระครูวาปีวรคุณ วัดจอมบึง ปี 2503
 • พระไตรปิฏก  วัดสัตตนารถปริวัตร  ไม่จำกัดพิมพ์
 • พระกรุถ้ำฤาษีเขางู  ไม่จำกัดพิมพ์
 • พระพิมพ์สมเด็จ  วัดแช่ไห  ไม่จำกัดพิมพ์
 • พระยอดธง  รุ่นแรก  หลวงพ่อเฟื่อง  วัดอมรญาติสมาคม
 • พระยอดธง  รุ่นสอง หลวงพ่อเฟื่อง  วัดอมรญาติสมาคม
 • พระยอดธง  รุ่นสาม หลวงพ่อเฟื่อง  วัดอมรญาติสมาคม
 • เหรียญเมฆพัด  หลวงพ่อโต วัดหลักหก  ปี 2470  ไม่จำกัดพิมพ์
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อบุญ  วัดวังมะนาว  ปี 2500
 • เหรียญหลวงพ่อไสว  วัดดอนแจง ปี 2511
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแม้น  วัดโพธิ์หัก
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชื่น  วัดคูบัว ไม่จำกัดบล็อค
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสง่า  วัดหนองม่วง (ไม่มี พ.ศ.)
 • รูปหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อสง่า  วัดหนองม่วง
 • เหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อไตรรัตน์  วัดประสาทสิทธิ์
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่อินทร์  วัดหนองรี
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแทน   วัดธรรมเสน  ปราบภัยสยาม
 • พระผงรุ่นแรกพิมพ์สมเด็จ  หลวงพ่อแทน  วัดธรรมเสน
 • พระผงรุ่นแรกหลวงพ่อแทน วัดธรรมเสน ไม่จำกัดพิมพ์

**********************************************************

ที่มาข้อมูล
ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี. (2547). สูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา ฯลฯ.งานเที่ยวราชบุรีปี 2004 : 22 ก.พ.2547. (หน้า 91) (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

รายนามพระยอดนิยม จังหวัดราชบุรี

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์
พิมพ์พุ่มข้าวบิน (ยันต์ตรง) ปี 2496
ที่มาของภาพ
http://www.amuletinter.com/

รายนามพระยอดนิยมจังหวัดราชบุรี นี้ ผมนำมาจากหนังสือสูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง-พระบูชาฯลฯ ในงานเที่ยวราชบุรี ปี 2004 (ดูรายละเอียดหนังสือ) ซึ่งจัดประกวดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี โดย นายพรเลิศ (เพ้ง) วิเศษวิทย์สกุล เป็นประธานชมรมฯ  จัดประกวดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซึ่งรายนามพระยอดนิยมจังหวัดราชบุรี ดังกล่าวอาจตกหล่นไปบ้าง เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากนัก  ก็ขอความกรุณาท่านผู้รู้และผู้ที่เชี่ยวชาญ ได้กรุณาเพิ่มเติมไว้ได้ที่ท้ายบทความนี้  เพื่อเป็นความสมบูรณ์ต่อไป

 รายนามพระยอดนิยม จังหวัดราชบุรี (ที่จัดประกวดในงาน)
 • พระท่ากระดาน  พิมพ์ใหญ่  กรุวัดใหม่หนองอีจาง
 • พระท่ากระดานน้อย สนิมแดง กรุวัดศาลเจ้า
 • พระยอดธงรุ่นแรก  หลวงพ่อเฟื่อง  วัดอมรญาติสมาคม
 • พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง  วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด  พิมพ์ใหญ่
 • พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง  วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด  พิมพ์กลาง
 • พระปิดตาหลวงพ่อกล้อง  วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด  พิมพ์เล็ก
 • พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง  วัดหลุมดิน ไม่จำกัดเนื้อ ไม่จำกัดพิมพ์
 • พระกลีบบัว วัดหลุมดิน  ไม่จำกัดเนื้อ
 • พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่ภู วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ แจกวัดเกาะนัมทาฯ
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานห้าชั้น หลวงปู่ภู  วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ แจกวัดเกาะนัมทาฯ
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานเจ็ดชั้น หลวงปู่ภู วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ แจกวัดเกาะนัมทาฯ
 • เหรียญเต่าพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2458 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เหรียญพระครูวินัยธรรม (อินทร์) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2473
 • เหรียญหล่อหลวงปู่ห้อง วัดช่องลม ปี 2465 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่ห้อง วัดช่องลม ปี 2465 ไม่จำกัดบล็อค
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์ (ดำ) วัดตาลบำรุงกิจ ปี 2459
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฟัก  วัดบ้านโป่ง ปี 2461
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฮั้ว  วัดกลางวังเย็น ปี 2461
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์  วัดบ้านยาง
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง  วัดศรัทธาราษฎร์  ปี 2462
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง  วัดท่าหลวงพล ปี 2481
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์  วัดโบสถ์  พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2496
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์  วัดโบสถ์  พิมพ์พุ่มข้าบิณฑ์ (ยันต์ตรง) ปี 2496
 • เหรียญรุ่นแรกพระครูขันตยาภิรัต (หลวงพ่อป๋อง) วัดหนองกระทุ่ม หลังยันต์สี่
 • เหรียญรุ่นแรกพระครูขันตยาภิรัต (หลวงพ่อป๋อง) วัดหนองกระทุ่ม  หลังยันต์เทาะใหญ่
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปลี่ยน วัดบ้านโพธิ์ ปี 2484
 • เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ปี 2486 เนื้ออัลปาก้า, เนื้อทองเหลือง
 • เหรียญพลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ปี 2486 เนื้อทองแดง
 • เหรียญเต่าหลวงพ่อย่น  วัดบ้านฆ้อง รุ่นแรก ปี 2496 บล็อคนิยม
 • พระปิดตาไม้โพธิ์แกะ  หลวงพ่อโนรี  วัดโพธิ์มอญ

*******************************************************

ที่มาข้อมูล
ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี. (2547). สูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา ฯลฯ.งานเที่ยวราชบุรีปี 2004 : 22 ก.พ.2547. (หน้า 90) (ดูภาพหนังสือ)  
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธรูปปางลีลา


พระพุทธรูปปางลีลา
อุทยานหินเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

ข้อความที่ปรากฏในแผ่นจารึกบริเวณฐานพระพุทธรูป

"พระพุทธรูปปางลีลา พระองค์นี้ เริ่มสร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม จังหวัดพระนคร  เสด็จวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2510 เวลา 13:00 น. สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 เปิดงานเวลา 13:00 น.โหรบูชาฤกษ์ เวลา 17:00 น.พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปปางลีลา เวลา 19:00 น.พระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 13 รูป ประกอบพิธีพุทธาภิเษก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2512 เวลา 11:00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ไทย จีน ญวน และพม่า จำนวน 512 รูป หลังจากนั้น ทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชทำพิธียกฉัตร์เหนือเศียรพระพุทธรูป"

แผ่นจารึกบริเวณฐานพระพุทธรูป

อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ.2551เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
รุ่น ค่ายโคกกระต่าย พ.ศ.2318
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สร้างเมื่อ 28 ธันวาคม 2551

อ่านเพิ่มเติม


**********************************

อ่านต่อ >>

เหรียญพระครูบัณฑิตรัตนากร วัดเจติยาราม พ.ศ.2547

เหรียญพระครูบัณฑิตรัตนากร (ลอย)
วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก)
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

สร้างเป็นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดเจติยาราม
เมื่อวันที่ 21-29 มกราคม พ.ศ.2547ป้ายแขวนศิริมงคล
อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ด้านที่ 1 พระอุปัชฌาย์แพร  ปุณฺชาโต
ด้านที่ 2 พระครูบัณฑิตรัตนากร วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก) อ.เมือง จ.ราชบุรี

สร้างเป็นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดเจติยาราม
เมื่อวันที่ 21-29 มกราคม พ.ศ.2547


***************************************

อ่านต่อ >>

สมเด็จหลวงพ่อโห้ ธมฺมสโร วัดนาหนอง พ.ศ.2551สมเด็จหลวงพ่อโห้ ธมฺมสโร (พระครูวิธานศาสนกิจ)
จัดสร้างในโอกาสงานฉลองพระพุทธบาท
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ.2551

********************************

อ่านต่อ >>

จตุคามเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
จตุคามเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี
รุ่นรวยทรัพย์ รวยสุข
สร้งเมื่อ พ.ศ.2550
โดย
วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

***********************
อ่านต่อ >>

พระนอน วัดอรัญญิกาวาส


พระนอน วัดอรัญญิกาวาส
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2030-2035
เป็นลักษณะหินทรายแดง มีความยาว 15 วา

ผู้สร้าง ขุนหาญ บุญไทย

ทำการบูรณซ่อมแซมโดยการครอบองค์จริง
โดยองค์ที่สร้างใหม่ยาว 30 วา
ทำการบูรณะโดยท่านเจ้าคุณมหาสมณวงค์ (แท่น)
และครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ.2515 โดย กรมศิลปากร
บูรณะเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ.2547
ในสมัย พระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน)

บทสวดบูชาพระนอน
(พระปางไสยา พระประจำวันอังคาร)
ตั้งนะโม 3 จบ
ยัสสานุสสะระเณนาปี  อันตะลิกเขปิ  ปาณิโน ปะติฎฐะมะ
ธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะสัพพะทา สพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะ
โจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตัน ตัมภะ ฌามะ เหฯ
(สวดวันละ 8 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน)

อ่านต่อ >>

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอย


พระโพธิสัตว์กวนอิมยืนประทานพร
วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างขึ้นโดยพระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย รูปปัจจุบันร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
ทำพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 14 เม.ย.2525 เวลา 14:00 น.

"หัตถ์ซ้ายทรงแจกันมณีอันบรรจุน้ำค้างทิพย์แห่งความกรุณา
หัตถ์ขวาทรงกิ่งสน ยืนประทับบนดอกบัว"

สูงประมาณ 3.59 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2 ตัน
อัญเชิญประดิษฐานในวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2525


พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่งประทานพร
วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างขึ้นโดยพระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย รูปปัจจุบันร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา

หล่อด้วยทองเหลืองเป็นชิ้นๆ นำมาประกอบขึ้นเป็นรูป
ปางนั่งประทานพร สูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร
น้ำหนักประมาณ 50 ตัน

เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2539
สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2542
ฉลองพระองค์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2544

*********************************************

อ่านต่อ >>

เหรียญพระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ) พ.ศ.2533เหรียญพระครูธีรญาณประยุต (เชื้อ ธีรปัญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2533

แจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงตัวท่านเอง
ณ เมรุลอยพิเศษ วัดใหญ่อ่างทอง ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2554

อ่านเพิ่มเติม


******************************************************* 
อ่านต่อ >>

เหรียญหลวงพ่อทิพย์เกษร พ.ศ.2524


เหรียญหลวงพ่อทิพย์เกษร
สร้างเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา
วัดหนองเกสร ต.สารพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ.2524

ด้านหลัง
พระครูปลัดธรรมนุวัฒน์ (ปิ่น)
อ่านต่อ >>

เหรียญหลวงปู่ต๊ะ วัดเขาช่องพราน พ.ศ.2533เหรียญหลวงปู่ต๊ะ
อายุ 95 ปี
เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
สร้างเมื่อ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2533

เช่าบูชาเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2554 ราคา 50 บาท
จากวัดเขาช่องพราน
(พระที่วัดบอกว่า เป็นเหรียญรุ่น 2)

อ่านต่อ >>

เหรียญหลวงพ่อพันปี วัดมหาธาตุ พ.ศ.2520


เหรียญหลวงพ่อพันปี (พระชัยพุทธมหานาค)
 วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างปี พ.ศ.2520
หลวงพ่อพันปี ประดิษฐานอยู่ในปรางค์ประธานของวัด

อ่านเพิ่มเติม

***************************
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เหรียญหลวงพ่ออุทัย วัดเกาะตาพุด-พ.ศ.2549

เหรียญพระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภงฺกโร (หลวงพ่ออุทัย)
วัดเกาะตาพุด (วัดศรีมฤคทายวัน) ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สร้างในโอกาสครบ 6 รอบ 72 ปี พ.ศ.2549 เนื้อระฆัง
ได้รับเมื่อ 1 พฤษภาคม 2554
อ่านต่อ >>

ผ้ายันต์หลวงปู่ม่วง วัดยางงามผ้ายันต์หลวงปู่ม่วง นาคเสโน
อดีตเจ้าอาวาสวัดยางงาม และเจ้าคณะตำบลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
พุทธคุณ : ลาภมากมี เป็นเศรษฐี ค้าขายร่ำรวย
ขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร มีตราวัดยางงามประทับ
ได้รับแจกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
หลวงปู่ม่วงเกจิอาจารย์ดังแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง
อ่านต่อ >>