วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่น "ราชบุรีมหามงคล"

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
รุ่น "ราชบุรีมหามงคล"

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่น "ราชบุรีมหามงคล" นี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า อันได้แก่ ต.สามเรือน ต.พิกุลทอง ต.บางป่า ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี, ต.บ้านไร่ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ,ต.วัดแก้ว อ.บางแพ และ ต.บ้านสิงห์ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ โดยจะทำการมอบพระพุทธรูปนี้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ไว้บูชาประจำครัวเรือน


ทั้งนี้กลุ่มผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ทั้ง 9 ตำบล ยังได้ร่วมสมทบงบประมาณในการจัดสร้างผ่านเงินจากกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด อีกตำบลละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อสมทบจัดสร้างครั้งนี้ด้วย


***********************************
อ่านต่อ >>