วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่น "ราชบุรีมหามงคล"

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
รุ่น "ราชบุรีมหามงคล"

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่น "ราชบุรีมหามงคล" นี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้า อันได้แก่ ต.สามเรือน ต.พิกุลทอง ต.บางป่า ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี, ต.บ้านไร่ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ,ต.วัดแก้ว อ.บางแพ และ ต.บ้านสิงห์ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 และเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ โดยจะทำการมอบพระพุทธรูปนี้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ไว้บูชาประจำครัวเรือน


ทั้งนี้กลุ่มผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ทั้ง 9 ตำบล ยังได้ร่วมสมทบงบประมาณในการจัดสร้างผ่านเงินจากกองทุนพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด อีกตำบลละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อสมทบจัดสร้างครั้งนี้ด้วย


***********************************

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.107750475967154.12036.100001966072868&type=1&l=a1a55cdf60

ชมภาพพิธีเททองหล่อพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ณ เขาแก่นจันทร์ จ.ราชบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.193485684060299.47952.100001966072868&type=1&l=63843564c3

ชมภาพพิธีพุทธาภิเษก รูปหล่อจำลอง พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ขนาดหน้้าตัก 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ที่ลิงก์นี้เลยครับ