วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำบูชาพระมงคลบุรี

คำบูชาพระมงคลบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
นะโม  มังคะละปุรีติ  โย  พุทธปะฎิมากะโร
ปุระมังคะลิโก  นาโถ  ราชะปุเร  ปะติฎฐิโต  ตัสสะ
เตชานุภา  เวนะ  โหตุ  เม สัพพะมังคะลังฯ

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าวันทา  พระพุทธปฏิมา  พระมงคลบุรี
สัตว์โลกพึ่งพิง  มิ่งขวัญธานี  คู่เมืองราชบุรี
มหาธาตุอาราม  เดชะอานุภาพ  ป้องปราบปวงภัย
ผ่องแผ้วหฤทัย   ศัตรูเกรงขาม  ขอสรรพมงคล
ลาภผลงอกงาม  เจริญสุขทุกยาม  สวัสดีมีชัย

**************************
อ่านเพิ่มเติม
พระมงคลบุรี
อ่านต่อ >>

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

โถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดราชบุรี ในสมัยนายสุเทพ  โกมลภมร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบงานอันมีเกียรติจากกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 100 โถ สำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด ในพิธีเสกและอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ในพระราชพิธีมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554   

เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิก ที่มีผลงานด้านศิลปะอันโดดเด่นและเลื่องชื่อของประเทศ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว  ประกอบกับจังหวัดราชบุรี ในประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองพระราชา โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต้นราชวงศ์จักรี  เคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีมาก่อน  

โรงโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิก 4 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51/5 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้สร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ โดยนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบให้นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดูแลขั้นตอนการผลิต ลักษณะโถบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ด้านหนึ่งติดตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกด้านเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ คอโถเขียนว่า

"น้ำอันประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาเจ้าประสิทธิ์ ประสาทแล้ว"

โถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร ฐาน 15.9 เซนติเมตร ลักษณะเป็นทรงน้ำเต้าเป็นกลีบมะเฟือง 10 กลีบรอบโถ ออกแบบโดยช่างสิบหมู่ นับเป็นความภูมิใจอย่างสูงยิ่งของชาวจังหวัดราชบุรี ที่ได้ทีส่วนร่วมสำคัญในงานมหามงคล 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ในครั้งนี้

*************************************
อ่านเพิ่มเติม
ที่มาข้อมูล
  • เจน รัตนพิเชฎฐชัย และคณะ. (2554). ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา (สุเทพ โกมลภมร). นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2554-2555

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทางกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคล  โดยในแต่ละจังหวัดให้จัดสวดกันเอง ณ วัดประจำจังหวัด และวัดประจำอำเภอแต่ละแห่ง

สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณลานหน้าพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และนำสวด และมีนายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีสวดมนต์เริ่มต้นเมื่อเวลา 23:30 น. ของวันเสาร์ที่  31 ธันวาคม พ.ศ.2554 สวดมนต์ต่อเนื่องกันไป จนถึง เวลา 00:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1  มกราคม พ.ศ.2555  ในช่วงเวลาระหว่างผ่านจากปีเก่าสู่ปีใหม่มีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองกันทั่วเมืองราชบุรี ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ในบริเวณพิธี การสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาธาตุฯ ในครั้งนี้ มีอุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการสวดมนต์กว่า 500 คน และหลังจากเสร็จพิธีมีการรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมการสวดมนต์ครั้งนี้ทุกคน

  


*******************************
เรื่องและภาพถ่าย : สุชาต จันทรวงศ์
อ่านต่อ >>