วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เหรียญที่ระลึกครบ 100 ปีวันสวรรคตรัชกาลที่ 5

เหรียญที่ระลึกครบ 100 ปี
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และ 123 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

เหรียญที่ระลึก ครบ 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 123 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นี้ จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และห้องเรียนคุณภาพ

พิธีเทวาภิเษก
กำหนดจัดพิธีเทวาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่  17 ตุลาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 เวลา 12:09-15:09 น. โดยได้กราบนิมนต์พระสมณศักดิ์ และพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมาเจริญพระพุทธมนต์ สวดเทวาภิเษก และนั่งแผ่เมตตาอธิษฐานจิต ณ ลานพิธี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

รายนามพระภาวนาจารย์ อธิษฐานจิต
 1. พระธรรมปริยัติเวที เจ้าคณะภาค 15 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประธานจุดเทียนชัย
 2. พระอธิการวิชัยรัตน์  ฐิตธัมโม (หลวงปู่ชัย) วัดซับตะเคียน จ.เพชรบูรณ์
 3. หลวงพ่อท่านเอื้อม กตปุญโญ วัดสุวรรณจัตตุพลปันนาราม (วัดบางเนียน) จ.นครศรีธรรมราช
 4. พระศีลมงคล (หลวงพ่อทอง) วัดสำเภาเชย จ.ปัตตานี
 5. พระครูอดุลย์พิริยานุวัตร (หลวงพ่อชุบ) วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี
 6. พระครูธรรมสรคุณ (หลวงพ่อเขียน) วัดกระทิง จ.จันทบุรี
 7. พระครูสิริโพธิรักษ์ (หลวงพ่อยวง) วัดโพธิ์ศรี จ.ราชบุรี
 8. พระครูวิฑิตสมาจารย์ (หลวงพ่อผล) วัดหนองแขม จ.เพชรบุรี
 9. พระครูถาวรวิริยคุณ (หลวงพ่อคง) วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี
 10. พระครูอุดมสมุทรคุณ (หลวงพ่ออุดม) วัดประทุมคณาวาส จ.สมุทรสงคราม
 11. หลวงพ่อสิริ  สิริวฑฺฒโณ (หลวงพ่อสิริ) วัดตาล จ.นนทบุรี
 12. พระครูสังฆรักษ์ (หลวงพ่ออวยพร) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
 13. พระครูพิศาลจริยาภิรม (หลวงพ่อสุรศักดิ์) วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม
 14. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (พระอาจารย์อิฎฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
ประเภทเหรียญที่จัดสร้าง จำนวน และราคาเช่าบูชา

เหรียญทองคำ
จำนวนที่สร้าง ตามที่สั่งจอง
ราคาเช่าบูชา 39,000 บาทต่อเหรียญ 

เหรียญเงินลงยาพื้นสีแดง
ราคาเช่าบูชา 1,599 บาทต่อเหรียญ

เหรียญเงินลงยาพื้นสีน้ำเงิน
ราคาเช่าบูชา 1,599 บาทต่อเหรียญ

เหรียญเงินลงยาพื้นสีเขียว
ราคาเช่าบูชา 1,599 บาทต่อเหรียญ
เหรียญเงินลงยาทั้งสามสี จำนวนที่สร้างรวม 1,000 เหรียญ

เหรียญเงิน
จำนวนที่สร้าง 1,000 เหรียญ
ราคาเช่าบูชา 1,499 บาทต่อเหรียญ

เหรียญสามกษัตริย์ทอง
ราคาเช่าบูชา 599 บาทต่อเหรียญ

เหรียญสามกษัตริย์เงิน ราคาเช่าบูชา 599 บาทต่อเหรียญ
เหรียญสามกษัตริย์เงินและทอง จัดสร้างจำนวน 2,000 เหรียญ

เหรียญกะหลั่ยทอง
จำนวนที่สร้าง 30,000 เหรียญ
ราคาเช่าบูชา 399 บาทต่อเหรียญ

เหรียญทองแดง
จำนวนที่สร้าง 15,000 เหรียญ
ราคาเช่าบูชา 199 บาทต่อเหรียญ

จัดสร้างจำนวน 123 รูป
ราคาเช่าบูชา 19,999 บาทต่อรูป

นอกจากนั้นยังนำเหรียญประเภทต่างๆ มาประกอบกันเป็นชุดใส่กล่อง ได้แก่
 • ชุดเบญจมราชูทิศราชบุรี 1 จำนวน 100 ชุด ราคาเช่าบูชาชุดละ 7,999 บาท
 • ชุุดเบญจมราชูทิศราชบุรี 2 จำนวน 100 ชุด ราคาเช่าบูชาชุดละ 3,199 บาท
 • ชุดเบญจมราชูทิศราชบุรี 3 จำนวน 100 ชุด ราคาเช่าบูชาขุดละ 1,999 บาท

สถานที่สั่งจองเหรียญที่ระลึก
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
โทร./โทรสาร.0-3233-7372, 0-3233-7471, 0-3231-8476
โทรมือถือ. 08-1633-3748, 08-1995-6896

รับเหรียญตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ดูคลิบวีดีโอ : พิธีบรวงสรวงพระบรมราชานุเสาวรีย์ ร ๕

ที่มาข้อมูล
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญบูชาเหรียญที่ระลึก ครบ 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ 123 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี. แจกจ่ายเมื่อ 5 ต.ค.2553

ไม่มีความคิดเห็น: