วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รายนามพระยอดนิยม จังหวัดราชบุรี

เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์ วัดโบสถ์
พิมพ์พุ่มข้าวบิน (ยันต์ตรง) ปี 2496
ที่มาของภาพ
http://www.amuletinter.com/

รายนามพระยอดนิยมจังหวัดราชบุรี นี้ ผมนำมาจากหนังสือสูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์ พระเครื่อง-พระบูชาฯลฯ ในงานเที่ยวราชบุรี ปี 2004 (ดูรายละเอียดหนังสือ) ซึ่งจัดประกวดโดย ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี โดย นายพรเลิศ (เพ้ง) วิเศษวิทย์สกุล เป็นประธานชมรมฯ  จัดประกวดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี  ซึ่งรายนามพระยอดนิยมจังหวัดราชบุรี ดังกล่าวอาจตกหล่นไปบ้าง เพราะผมไม่มีความรู้ในเรื่องนี้มากนัก  ก็ขอความกรุณาท่านผู้รู้และผู้ที่เชี่ยวชาญ ได้กรุณาเพิ่มเติมไว้ได้ที่ท้ายบทความนี้  เพื่อเป็นความสมบูรณ์ต่อไป

 รายนามพระยอดนิยม จังหวัดราชบุรี (ที่จัดประกวดในงาน)
 • พระท่ากระดาน  พิมพ์ใหญ่  กรุวัดใหม่หนองอีจาง
 • พระท่ากระดานน้อย สนิมแดง กรุวัดศาลเจ้า
 • พระยอดธงรุ่นแรก  หลวงพ่อเฟื่อง  วัดอมรญาติสมาคม
 • พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง  วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด  พิมพ์ใหญ่
 • พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง  วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด  พิมพ์กลาง
 • พระปิดตาหลวงพ่อกล้อง  วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด  พิมพ์เล็ก
 • พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง  วัดหลุมดิน ไม่จำกัดเนื้อ ไม่จำกัดพิมพ์
 • พระกลีบบัว วัดหลุมดิน  ไม่จำกัดเนื้อ
 • พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่ภู วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ แจกวัดเกาะนัมทาฯ
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานห้าชั้น หลวงปู่ภู  วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ แจกวัดเกาะนัมทาฯ
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานเจ็ดชั้น หลวงปู่ภู วัดอินทร์ฯ กรุงเทพฯ แจกวัดเกาะนัมทาฯ
 • เหรียญเต่าพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2458 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เหรียญพระครูวินัยธรรม (อินทร์) วัดสัตตนารถปริวัตร ปี 2473
 • เหรียญหล่อหลวงปู่ห้อง วัดช่องลม ปี 2465 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • เหรียญปั๊มรุ่นแรก หลวงปู่ห้อง วัดช่องลม ปี 2465 ไม่จำกัดบล็อค
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์ (ดำ) วัดตาลบำรุงกิจ ปี 2459
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฟัก  วัดบ้านโป่ง ปี 2461
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อฮั้ว  วัดกลางวังเย็น ปี 2461
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่จันทร์  วัดบ้านยาง
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง  วัดศรัทธาราษฎร์  ปี 2462
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อคง  วัดท่าหลวงพล ปี 2481
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์  วัดโบสถ์  พิมพ์สี่เหลี่ยม ปี 2496
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่ออินทร์  วัดโบสถ์  พิมพ์พุ่มข้าบิณฑ์ (ยันต์ตรง) ปี 2496
 • เหรียญรุ่นแรกพระครูขันตยาภิรัต (หลวงพ่อป๋อง) วัดหนองกระทุ่ม หลังยันต์สี่
 • เหรียญรุ่นแรกพระครูขันตยาภิรัต (หลวงพ่อป๋อง) วัดหนองกระทุ่ม  หลังยันต์เทาะใหญ่
 • เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปลี่ยน วัดบ้านโพธิ์ ปี 2484
 • เหรียญหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ปี 2486 เนื้ออัลปาก้า, เนื้อทองเหลือง
 • เหรียญพลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม ปี 2486 เนื้อทองแดง
 • เหรียญเต่าหลวงพ่อย่น  วัดบ้านฆ้อง รุ่นแรก ปี 2496 บล็อคนิยม
 • พระปิดตาไม้โพธิ์แกะ  หลวงพ่อโนรี  วัดโพธิ์มอญ

*******************************************************

ที่มาข้อมูล
ชมรมพระเครื่องจังหวัดราชบุรี. (2547). สูจิบัตรการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง-พระบูชา ฯลฯ.งานเที่ยวราชบุรีปี 2004 : 22 ก.พ.2547. (หน้า 90) (ดูภาพหนังสือ)  

ไม่มีความคิดเห็น: