วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เหรียญพระครูบัณฑิตรัตนากร วัดเจติยาราม พ.ศ.2547

เหรียญพระครูบัณฑิตรัตนากร (ลอย)
วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก)
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

สร้างเป็นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดเจติยาราม
เมื่อวันที่ 21-29 มกราคม พ.ศ.2547ป้ายแขวนศิริมงคล
อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ด้านที่ 1 พระอุปัชฌาย์แพร  ปุณฺชาโต
ด้านที่ 2 พระครูบัณฑิตรัตนากร วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก) อ.เมือง จ.ราชบุรี

สร้างเป็นที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดเจติยาราม
เมื่อวันที่ 21-29 มกราคม พ.ศ.2547


***************************************

ไม่มีความคิดเห็น: