วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดหนองหอย


พระโพธิสัตว์กวนอิมยืนประทานพร
วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างขึ้นโดยพระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย รูปปัจจุบันร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา
ทำพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 14 เม.ย.2525 เวลา 14:00 น.

"หัตถ์ซ้ายทรงแจกันมณีอันบรรจุน้ำค้างทิพย์แห่งความกรุณา
หัตถ์ขวาทรงกิ่งสน ยืนประทับบนดอกบัว"

สูงประมาณ 3.59 เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2 ตัน
อัญเชิญประดิษฐานในวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2525


พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่งประทานพร
วัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างขึ้นโดยพระพิศิษฎ์พัฒนพิธาน (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย รูปปัจจุบันร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา

หล่อด้วยทองเหลืองเป็นชิ้นๆ นำมาประกอบขึ้นเป็นรูป
ปางนั่งประทานพร สูง 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร
น้ำหนักประมาณ 50 ตัน

เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.2539
สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2542
ฉลองพระองค์เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2544

*********************************************

ไม่มีความคิดเห็น: