วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พระนอน วัดอรัญญิกาวาส


พระนอน วัดอรัญญิกาวาส
ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

สร้างเมื่อปี พ.ศ.2030-2035
เป็นลักษณะหินทรายแดง มีความยาว 15 วา

ผู้สร้าง ขุนหาญ บุญไทย

ทำการบูรณซ่อมแซมโดยการครอบองค์จริง
โดยองค์ที่สร้างใหม่ยาว 30 วา
ทำการบูรณะโดยท่านเจ้าคุณมหาสมณวงค์ (แท่น)
และครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ.2515 โดย กรมศิลปากร
บูรณะเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พ.ศ.2547
ในสมัย พระครูมงคลเจติยานรักษ์ (พระไฝ นาคาเสโน)

บทสวดบูชาพระนอน
(พระปางไสยา พระประจำวันอังคาร)
ตั้งนะโม 3 จบ
ยัสสานุสสะระเณนาปี  อันตะลิกเขปิ  ปาณิโน ปะติฎฐะมะ
ธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะสัพพะทา สพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะ
โจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตตัน ตัมภะ ฌามะ เหฯ
(สวดวันละ 8 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน)

ไม่มีความคิดเห็น: