วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เหรียญหลวงพ่ออุทัย วัดเกาะตาพุด-พ.ศ.2549

เหรียญพระครูสังฆรักษ์อุทัย ปภงฺกโร (หลวงพ่ออุทัย)
วัดเกาะตาพุด (วัดศรีมฤคทายวัน) ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สร้างในโอกาสครบ 6 รอบ 72 ปี พ.ศ.2549 เนื้อระฆัง
ได้รับเมื่อ 1 พฤษภาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น: