วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สมเด็จหลวงพ่อโห้ ธมฺมสโร วัดนาหนอง พ.ศ.2551สมเด็จหลวงพ่อโห้ ธมฺมสโร (พระครูวิธานศาสนกิจ)
จัดสร้างในโอกาสงานฉลองพระพุทธบาท
วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ.2551

********************************

ไม่มีความคิดเห็น: