วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เหรียญหลวงพ่อพันปี วัดมหาธาตุ พ.ศ.2520


เหรียญหลวงพ่อพันปี (พระชัยพุทธมหานาค)
 วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สร้างปี พ.ศ.2520
หลวงพ่อพันปี ประดิษฐานอยู่ในปรางค์ประธานของวัด

อ่านเพิ่มเติม

***************************

ไม่มีความคิดเห็น: