วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เหรียญหลวงพ่อทิพย์เกษร พ.ศ.2524


เหรียญหลวงพ่อทิพย์เกษร
สร้างเป็นที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา
วัดหนองเกสร ต.สารพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ.2524

ด้านหลัง
พระครูปลัดธรรมนุวัฒน์ (ปิ่น)

ไม่มีความคิดเห็น: