วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

เหรียญพระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถ ราชบุรี..เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย


พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดสัตตนารถปริวัตร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร รูปที่ 3 ระหว่างปี พ.ศ.2437-2457
เกิด วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2390 ณ บ้าน ต.คลองขยายแฝง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2411 ณ วัดตาล ต่อมาอยู่วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
มรณภาพ วันที่ 7  มกราคม พ.ศ.2457
รวมสิริอายุ 68 ปี 47 พรรษา
หมายเหตุ ตำแหน่งพระพุทธวิริยากร เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะ ชั้นสามัญ

วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม
วัตถุมงคลที่นิยิมในปัจจุบันมีอยู่ 2 รุ่น คือเหรียญเต่า และเหรียญพระแก้ว
  • เหรียญรุ่นแรก (เหรียญเต่า)  สร้างปี พ.ศ.2458  ถือว่าเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย สร้างเพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระพุทธวิริยากร ( จิตร ฉนฺโน ) เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2459 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น   เนื่องจากมัคทายกของวัดฯ มีบุตรชายทำงานด้านการช่างที่ญี่ปุ่น เป็นคนดำเนินการจัดสร้างให้    มี 2 ชนิด คือ เหรียญปั๊ม และเหรียญหล่อ แต่สร้างคนละครั้งกัน โดยเหรียญปั๊มเนื้อทองแดงสร้างก่อนพอแจกหมด จึงทำเหรียญหล่อขึ้นมาอีก ปลุกเสกโดยพระครูวินัยธรรมอินทร์ (พระที่ชาวจังหวัดราชบุรีเคารพนับถือมาก และพากันขนานนามท่านว่า "หลวงปู่เฒ่าอินทร์เทวดา") และพระคณาจารย์ชื่อดังของยุคนั้นหลายองค์ด้วยกัน

เหรียญพระพุทธวิริยากร(หลวงพ่อจิตร) วัดสัตตนารถ
สร้างปี 2458 เนื้อทองแดงอาบเมฆพัด
 เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทย

  •  ส่วนเหรียญพระแก้วมรกต สร้างปี พ.ศ.2481 รุ่นนี้เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดราชบพิตร เมื่อปี พ.ศ.2481 ในงาน "พิธีหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราช เจ้ากรมหลวงชินวรณ์สิริวัฒน์ "โดยมี พระยาศรีสุรสงคราม เป็นแม่งาน และสมเด็จพระสังฆราช (แพ)เมื่อครั้งสมณศักดิ์เป็น “พระวันรัต” เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีครั้งนั้นนับได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญ ที่พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษเข้าร่วมพิธีอย่างมากจำนวนถึง 108 รูป 
เหรียญพระแก้วมรกฎ สร้างปีพ.ศ.2481
พุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา
วัตถุมงคลของท่าน เด่นทางด้าน เมตตามหานิยม และด้านทำธุรกิจค้าขาย

ด้านส่งเสริมการศึกษา
  • ในปี พ.ศ.2455 พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสัตนารถปริวัตร ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 90 ตารางวา เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตามที่ทางราชการธรรมการมณฑลราชบุรี พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่มาข้อมูลและภาพ
  • หมูหิน.คอม. (2553). พระพุทธวิริยากร วัดสัตตนารถ : หมูหิน : พระเครื่อง. [Online]. Available :http://p.moohin.com/038.shtml. [2554 มกราคม 11 ].
  • Prince พระเครื่องพระบูชา. (2553).เหรียญพระพุทธวิริยากร(หลวงพ่อจิตร)วัดสัตตนารถ ปี 2458 : พระเกจิอาจารย์สายราชบุรี. [Online]. Available :http://princeamulet.tarad.com/product.detail_618784_th_2879501#. [2554 มกราคม 11 ].
  • อชิตะ. (2553). เหรียญที่ถูกลืม เหรียญพระพุทธวิริยากร : บอร์ดศิษย์วัดชายนา. [Online]. Available :http://fws.cc/sitwadchaina/index.php?topic=194.0. [2554 มกราคม 11 ].
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ. (2542). ประวัติวัดสัตนารถปริวัตร : หนังสือครบรอบ 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี. (หน้า 14)

ไม่มีความคิดเห็น: