วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

พระครูสังฆกิจบริหาร (หลวงพ่อฟัก) วัดบ้านโป่ง

เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง" สร้างปี พ.ศ.2461
 พระครูสังฆกิจบริหาร (ฟัก) วัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านเป็นคนจีนเชื้อสายจีนแคระ บ้านอยู่ห้วยลึก อำเภอบ้านโป่ง ตามประวัติว่าท่านบรรพชาเป็นสามเณร ตั้งแต่อายุได้ 12 ปี เพื่อทดแทนคุณให้กับบิดาซึ่งถึงแก่กรรม และบวชเรื่อยมาโดยไม่ต้องลาสิกขา ครั้นเมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบท โดยมีพระอธิการโพธิ์เป็นพระอุปัชฌาย์

เมื่ออุปสมบทแล้วก็ปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ขยันทำวัตรสวดมนต์ มั่นคงอยู่ในศีล กิตติคุณของท่านที่ปรากฏเล่าลือ คือ ท่านเป็นพระทรงวิทยาคุณหลายด้าน และคุณธรรมอันวิเศษที่หลวงพ่อมอบให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ในราวปี พ.ศ. 2458 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์ได้เสด็จประทับแรมที่วัดบ้านโป่ง และกล่าวถึงวัดตอนหนึ่งว่า "วัดบ้านโป่งที่เสด็จประทับแรมนี้มีพระสงฆ์ 19 รูป เป็นที่อยู่ของพระสังฆกิจบริหาร เจ้าคณะแขวง มีต้นไม้ใหญ่ๆ เป็นรมณียสถาน ทั้งการรักษาความสะอาดเรียบร้อยดี"

ท่านพระครูสังฆกิจบริหาร (ฟัก) ได้เป็นกำลังสำคัญของการพระศาสนาตลอดมากระทั่งถึงราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2461 จึงได้มรณภาพ สิริอายุได้ 60 ปี พรรษาที่ 40

ตามประวัติคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อฟักท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่น  มีคนมาลักเอาขนุนไปหนึ่งลูก หลวงพ่อถามศิษย์ว่าใครมาเอาไปให้ไปบอกมันมาจะได้ยกให้ไม่เป็นบาป "ถ้ามาลักอีกมีหวังตกแน่" ต่อมามีผู้มาลักขนุนอีกผลปรากฏว่าร่วงหล่นมาตามวาจาของท่าน 

และในสมัยก่อนที่ต้องเดินทางโดยรถไฟ เวลาหลวงพ่อจะมาขึ้นรถไฟ ถ้าหลวงพ่อยังมาไม่ถึง รถไฟจะไปไม่ได้ต้องรอให้ท่านขึ้นก่อน จึงจะออกรถได้ ถึงกับมีคนเล่าลือกันว่าหลวงพ่อฟักหยุดรถไฟได้ และความเมตตากรุณาของหลวงพ่อ ก็คือ หลวงพ่อจะทำยาอายุวัฒนะ ดองแจกจ่ายชาวบ้านเสมอโดยหลวงพ่อจะทำใส่โอ่งทิ้งไว้ ชาวบ้านก็มาตักยาไปกินกันเสมอ เป็นยาบำรุงกำลังและอายุวัฒนะขนาดวิเศษที่ขึ้นชื่อมาก


"เหรียญหลวงพ่อฟัก วัดบ้านโป่ง" นี้ สร้างในปี พ.ศ.2461 จากการสอบถามประวัติแล้วได้ความว่า สร้างขึ้นภายหลังจากหลวงพ่อมรณภาพแล้ว โดยลูกศิษย์ของหลวงพ่อชื่อ "พระครูชื่น" เป็นผู้จัดสร้างเพื่อแจกศิษยานุศิษย์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ จำนวนประมาณ 1,000 เหรียญ มีด้วยกัน 2 พิมพ์ ได้รับความนิยมเหมือนกันทั้งสองพิมพ์

พระครูชื่นภายหลังได้รับสมณศักดิ์เป็น "พระครูโยคาภิรมย์" ตำแหน่งเจ้าคณะแขวง เมื่อจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเสร็จแล้ว ได้นำไปถวายพระอุปัชฌาย์เข็ม วัดม่วง แผ่เมตตาจิตปลุกเสก ฉะนั้นวัตถุมงคลเหรียญพระครูสังฆกิจบริหาร (ฟัก) จึงน่าจะเป็นรูปแบบตัวอย่างของเหรียญในย่านจังหวัดราชบุรี ที่สร้างขึ้นหลังจากปี พ.ศ.2461


ที่มาข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น: