วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

วัดอมรินทราราม (วัดตาล)
วัดอมรินทราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ ข้างกรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี สร้างมาตั้งแต่ครั้งไหนไม่มีหลักฐานแน่นอน ทราบจากผู้สูงอายุว่า วัดนี้สร้างก่อนที่เมืองราชบุรีจะย้าย จากฝั่งวัดมหาธาตุวรวิหารมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำแม่กลอง คือ กรมการทหารช่างในปัจจุบันนี้

แต่พอจะประมาณได้ว่าเริ่มสร้างวัดนี้ราวปีกุน สัปตศก จุลศกราช 1177 พุทธศักราช 2354 ก่อนสร้างเมืองราชบุรีใหม่เล็กน้อย โดยเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์  (แสงวงศาโรจน์) ต้นตระกูลวงศาโรจน์ สมุหพระกลาโหมในสมัยนั้น เป็นผู้สร้าง โดยเจ้าพระยาท่านนี้ เป็นผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี ท่านที่ 2  ยังมีบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอมรินทรฤาชัย ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 2  เมื่อสร้างแล้วคงให้ชื่อว่า "วัดตาล" เพราะที่วัดนี้เป็นที่ค้าขายน้ำตาล

ต่อมาในพุทธศักราช 2360 รัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองราชบุรีมาตั้งอยู่ ณ บริเวณกรมการทหารช่างในปัจจุบันนี้ วัดนี้จึงอยู่ติดกับตัวเมืองราชบุรีใหม่ทางด้านเหนือน้ำ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ ได้นิมนต์พระคณะธรรมยุตมาอยู่ปกครองวัด คือ ท่านเจ้าคุณพระสมุทรมุนี (หน่าย) มาจากวัดโสมนัสวิหารมาปกครองวัดในตอนปลายรัชกาลที่ 4 ราว พ.ศ.2406-2410

ตามจดหมายเหตุของครูวินัยธรรม (อินท์) เขียนตามคำของพระสมุทรมุนีว่า เดิมวัดนี้เป็นป่ารก เป็นที่อาศัยของภิกษุจรจัด และคฤหัสถ์ผู้ร้าย ผีปีศาจดุร้าย ท่านจึงให้อุปัฎฐากแผ้วถางทำความสะอาด และเอาชื่อของพระยาอมรินทรฤาไชยต่อเป็นชื่อวัดว่า "วัดตาลอมรินทร์" แต่ชาวบ้านยังคงเรียก "วัดตาล"  ต่อมาคำว่า ตาล หายไป ปัจจุบันนี้จึงใช้ชื่อว่า "วัดอมรินทราราม" และเป็นวัดแรกของคณะธรรมยุตจังหวัดราชบุรี

ที่มา : ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าโบสถ์เก่า วัดอมรินทราราม วันที่ 1 ม.ค.2553

ไม่มีความคิดเห็น: