วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

พระครูอินทเขมาจารย์ (ห้อง) วัดช่องลม


เหรียญ หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม จ.ราชบุรี
เหรียญหล่อรุ่นแรก สร้างปี พ.ศ.2465
เหรียญ หลวงพ่อห้อง วัดช่องลม จ.ราชบุรี เหรียญปั๊มรุ่นแรก สร้างปี พ.ศ.2465

พระครูอินทเขมาจารย์ (ห้อง) นามฉายาเมื่ออุปสมบท พุทธสโร
ท่านได้ถือฤกษ์เกิดวันอาทิตย์ ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2388  ณ บ้านตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี
บิดาชื่อ "แสง" มารดาชื่อ "นาค"

เมื่ออายุครบ 20 ปี พ.ศ.2409 ได้อุปสมบทที่ วัดช่องลม โดยมีพระอธิการวัดช่องลมเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูธรรมเสนา (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระปลัดจันทร์ วัดพญาไม้) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงพ่อเรือง (สมณศักดิ์ต่อมาพระครูอินทเขมา วัดท้ายเมือง)  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังอุปสมบท ได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติธรรมในสำนักที่มีชื่อหลายวัดเช่น วัดช่องลม วัดพญาไม้ วัดท้ายเมือง ภายหลังได้เปลี่ยนแนวทางไปในด้านวิปัสสนากรรมฐาน 

สมณศักดิ์
  • พ.ศ.2432 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูอินทเขมาจารย์ ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด
  • พ.ศ.2455 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
  • พ.ศ.2461 ชราภาพจึงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าไว้ในตำแหน่งกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2461 ขณะที่มีชีวิตอยู่
วัตถุมงคล
บรรดาศิษย์พากันขนานนามให้หลวงพ่อว่า “หลวงปู่ใหญ่” ส่วนพระภิกษุน้องชายของท่านได้นามว่า “หลวงปู่เล็ก” คณะศิษย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรูปของหลวงพ่อห้อง มีเหรียญปั๊ม 2 พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าเล็ก กับพิมพ์หน้าใหญ่ สำหรับพิมพ์หน้าใหญ่นี้มีการจัดสร้างน้อยจึงไม่ค่อยจะพบเห็น นอกจากเหรียญปั๊มแล้วเหรียญหล่อก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน เหรียญรุ่นแรกคือเหรียญ ปี พ.ศ. 2465 ซื่งหาแทบไม่มีแล้ว รองลงมาคือปี พ.ศ.2497

หมายเหตุ : รูปภาพประกอบผู้จัดทำไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ หากท่านใดทราบได้โปรดแสดงความคิดเห็นที่ท้ายบทความด้วยครับ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุมงคลด้วยครับ

ที่มา

ไม่มีความคิดเห็น: