วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2555

โถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดราชบุรี ในสมัยนายสุเทพ  โกมลภมร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบงานอันมีเกียรติจากกระทรวงมหาดไทย ในการสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 100 โถ สำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด ในพิธีเสกและอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ ในพระราชพิธีมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมฉลองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554   

เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเซรามิก ที่มีผลงานด้านศิลปะอันโดดเด่นและเลื่องชื่อของประเทศ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว  ประกอบกับจังหวัดราชบุรี ในประวัติศาสตร์เคยเป็นเมืองพระราชา โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต้นราชวงศ์จักรี  เคยดำรงตำแหน่งหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีมาก่อน  

โรงโอ่งรัตนโกสินทร์เซรามิก 4 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 51/5 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้สร้างโถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ โดยนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มอบให้นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ดูแลขั้นตอนการผลิต ลักษณะโถบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ด้านหนึ่งติดตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกด้านเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ คอโถเขียนว่า

"น้ำอันประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาเจ้าประสิทธิ์ ประสาทแล้ว"

โถน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีความสูงประมาณ 45 เซนติเมตร ฐาน 15.9 เซนติเมตร ลักษณะเป็นทรงน้ำเต้าเป็นกลีบมะเฟือง 10 กลีบรอบโถ ออกแบบโดยช่างสิบหมู่ นับเป็นความภูมิใจอย่างสูงยิ่งของชาวจังหวัดราชบุรี ที่ได้ทีส่วนร่วมสำคัญในงานมหามงคล 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ ในครั้งนี้

*************************************
อ่านเพิ่มเติม
ที่มาข้อมูล
  • เจน รัตนพิเชฎฐชัย และคณะ. (2554). ผู้ว่าราชการจังหวัด นักบริหาร นักพัฒนา (สุเทพ โกมลภมร). นครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. (ดูภาพหนังสือ)

ไม่มีความคิดเห็น: