วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2554-2555

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ทางกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดให้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคล  โดยในแต่ละจังหวัดให้จัดสวดกันเอง ณ วัดประจำจังหวัด และวัดประจำอำเภอแต่ละแห่ง

สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณลานหน้าพระปรางค์ วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และนำสวด และมีนายเจน รัตนพิเชฎฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พิธีสวดมนต์เริ่มต้นเมื่อเวลา 23:30 น. ของวันเสาร์ที่  31 ธันวาคม พ.ศ.2554 สวดมนต์ต่อเนื่องกันไป จนถึง เวลา 00:30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1  มกราคม พ.ศ.2555  ในช่วงเวลาระหว่างผ่านจากปีเก่าสู่ปีใหม่มีการจุดพลุดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองกันทั่วเมืองราชบุรี ท่ามกลางเสียงสวดมนต์ในบริเวณพิธี การสวดมนต์ข้ามปีที่วัดมหาธาตุฯ ในครั้งนี้ มีอุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการสวดมนต์กว่า 500 คน และหลังจากเสร็จพิธีมีการรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมการสวดมนต์ครั้งนี้ทุกคน

  


*******************************
เรื่องและภาพถ่าย : สุชาต จันทรวงศ์

ไม่มีความคิดเห็น: