วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำบูชาพระมงคลบุรี

คำบูชาพระมงคลบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
นะโม  มังคะละปุรีติ  โย  พุทธปะฎิมากะโร
ปุระมังคะลิโก  นาโถ  ราชะปุเร  ปะติฎฐิโต  ตัสสะ
เตชานุภา  เวนะ  โหตุ  เม สัพพะมังคะลังฯ

คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าวันทา  พระพุทธปฏิมา  พระมงคลบุรี
สัตว์โลกพึ่งพิง  มิ่งขวัญธานี  คู่เมืองราชบุรี
มหาธาตุอาราม  เดชะอานุภาพ  ป้องปราบปวงภัย
ผ่องแผ้วหฤทัย   ศัตรูเกรงขาม  ขอสรรพมงคล
ลาภผลงอกงาม  เจริญสุขทุกยาม  สวัสดีมีชัย

**************************
อ่านเพิ่มเติม
พระมงคลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: