วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พระศรีเมือง

กรมการทหารช่างได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมขึ้นบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระพุทธศาสนิกชนชาวราชบุรี ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและปฎิบัติธรรม เนื่องในโอกาสต่างๆ มีกำหนดแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2553

พระศรีเมือง เป็นพระที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระประธานประดิษฐานในศาลาปฏิบัติธรรมดังกล่าว มีรูปแบบเหมือนกับพระประธานในวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว และยังได้สร้างพระบริวารรูปเหมือนพระศรีเมือง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว, 7 นิ้ว และ 9 นิ้ว ไว้ให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชาสักการะและได้ดำเนินการสร้างพระเครื่องเป็นพระผง รูปแบบด้านหน้าเป็นองค์พระประธาน ด้านหลังเป็นรูปศาลหลักเมืองราชบุรี ขนาด 2.2 ซม.x3.2 ซม. ให้เช่าบูชา จำนวน 99,999 องค์
พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งชื่อพระประธาน ในศาลาปฏิบัติธรรมของกรมการทหารช่าง นี้ว่า "พระศรีเมือง" ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
 1. กรมการทหารช่างเป็นที่ตั้งของเมืองราชบุรี ยุคที่ 3 (ต้นกรุงรัตนโกสินทร์)
 2. โบราณประเพณี เมื่อสร้างเมือง มักจะสร้างสิ่งเคารพไว้ประจำบ้าน ประจำเมือง เป็นพุทธสถาน เทวสถานบ้าง สุดแต่ผู้ปกครองบ้านปกครองเมืองนับถือ
 3. สิ่งเคารพนั้น มีไว้สำหรับประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมือง มีไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเคารพบูชา มีไว้เพื่อปกปักรักษาเมือง

พิธีกรรม
1.ชนวนมวลสารโลหะ รวบรวมมวลสารจากสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
2.พิธีเททอง และพุทธาภิเษก

 • วันอังคารที่ 9 ก.พ.2553 เวลา 10.59 น.
 • พระเทพวิสุทธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 • พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
 • ปลุกเสกและพุทธาภิเษก วัตถุมงคล (พระศรีเมือง พระบริวาร และพระเครื่อง) ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

3.พิธีเบิกพระเนตรพระประธานและฉลองศาลาปฏิบัติธรรม

 • วันจันทร์ที่ 22 มี.ค.2553 เวลา 15.39 น.
 • สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
 • พลโททวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ราคาบูชา/องค์

 1. พระบริวาร 9 นิ้ว 5,000 บาท
 2. พระบริวาร 7 นิ้ว 3,500 บาท
 3. พระบริวาร 5 นิ้ว 2,500 บาท
 4. พระผง (2.2 ซม.x3.2 ซม) 99 บาท

สอบถามรายละเอียดและสั่งจอง

 • แผนกประชาสัมพันธ์ กรมการทหารช่าง โทร.0-3233-7494 ต่อ 53131

ที่มา: กรมการทหารช่าง. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์และใบสั่งจอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
พิธีอัญเชิญพระศรีเมืองประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (12 มี.ค.2553)

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พระศรีเมือง น่าจะศักดิ์สิทธิ์มาก แต่เสียดาย ไม่น่าเอาคนนี้มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส...มันจะทำให้เสื่อม...