วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ตารางเทศน์มหาชาติงานนมัสการพระมหาธาตุประจำปี ปีที่ 63

ตารางเทศน์มหาชาติ งานนมัสการพระมหาธาตุประจำปี ปีที่ 63
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
25-28 ก.พ.2553

วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ.2553
 • เวลา 19.00 น. กัณฑ์คาถาพัน พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ และพระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุ

วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.2553

 • เวลา 10.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ทศพร เจ้าภาพ : โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุฯ) พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์หิมพานต์ เจ้าภาพ : ชุมชนที่ 19 (มหาธาตุสมังคี) พระเทศน์ : พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ทานกัณฑ์ เจ้าภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 17.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์วนประเวศน์ เจ้าภาพ : วัดเขาเหลือ พระเทศน์ : พระมหาอวยชัย ภทฺทาจาโร วัดยางงาม
 • เวลา 19.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ชูชก เจ้าภาพ : คณะมหาธาตุแผงลอย วัดมหาธาตุฯ พระเทศน์ : พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

วันเสาร์ที่ 27 ก.พ.2553

 • เวลา 09.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์จุลพน เจ้าภาพ : สำนักกรรมฐาน วัดมหาธาตุวรวิหาร พระเทศน์ : พระครูสิริคณาภิวัฒน์ วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์มหาพน เจ้าภาพ : คณะวัดพญาไม้-วัดบางลี่เจริญธรรม-วัดบ้านกล้วย-วัดคลองโพธิ์เจริญ-วัดเก่าบางกระ พระเทศน์ : พระมหาสม สุทฺธิปภาโส วัดหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์กุมาร เจ้าภาพ : พระภิกษุกองงานเลขาฯ วัดมหาธาตุฯ และคณะญาติโยม พระเทศน์ : พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 17.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์มัทรี เจ้าภาพ : ชุมชนที่ 13 (มหาธาตุสมานา) พระเทศน์ : พระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพฯ
 • เวลา 19.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์มหาราช เจ้าภาพ : ชุมชนที่ 16 (มหาธาตุสุมันตา) พระเทศน์ : พระมหาธีระวัฒน์ ธีรปญฺโญ วัดดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ.2553

 • เวลา 09.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์สักกบรรพ เจ้าภาพ : พลตรีปัฐมพงศ์-อ.ปาลิดา ประถมภัฎ พระเทศน์ : พระครูใบฎีกาชัยวุฒิ โชติญาโน วัดเขาดินสุวรรณคีรี
 • เวลา 13.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์ฉกษัตริย์ เจ้าภาพ : นายย้ง-นางบุญชุบ สิงโตทอง พระเทศน์ : พระมหาศุภชัย กนฺตสีโล วัดมหาธาตุวรวิหาร
 • เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ : กัณฑ์นครกัณฑ์ เจ้าภาพ : คณะแม่ชีสำนักประชุมนารี พระเทศน์ : พระมหาชัยพร วลลโภ วัดปราสาทสิทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น: