วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553

พระบรมสารีริกธาตุ และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดหนองโพ

ภาพจำลอง

ในปี พ.ศ.2553 ชาว ต.หนองโพ อ.โพธารามและชาวราชบุรี ได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจาดวัดธรรโมทัยปิริเวณ โบราณวิหาร เมืองแคนดี๊ ประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมามีความเป็นมาที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยและศรีลังกา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สืบเนื่องจากวัดธรรโมทัยปิริเวณฯ ได้สร้างพระพุทธรูป (ทำด้วยปูน) ซึ่งมีความสูง 120 ฟุต สูงที่สุดในประเทศศรีลังกา ด้วยงบประมาณ 150 ล้านรูปี (50 ล้านบาท) เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าและเป็นอนุสรณ์สถานให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึง จึงได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับวัดหนองโพ เพื่อให้พุทธสาธุชนได้มานมัสการและมีส่วนร่วมในการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าว

พระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมานี้ มีด้วยกัน 3 องค์ ครบวาระ 1 ปี ตั้งแต่ 31 มี.ค.2553 ถึงวันที่ 31 มี.ค.2544 ครบกำหนด 1 ปี ส่งคืนพระบรมสารีริกธาตุ 2 องค์ คงประดิษฐานเป็นการถาวรที่วัดหนองโพ 1 องค์

ทางวัดหนองโพ โดย พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ เจ้าอาวาสวัดหนองโพ จึงได้กำหนดการฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นในวันที่ 10-18 เม.ย.2553 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 10 เม.ย.2553

-เวลา 17.09 น. พิธีมหาพุทธาภิเษก-เทวาภิเษก หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธศรีลังกา พระพิฆเนศวร์ กุมารทอง รุ่นรวยทรัพย์

วันอาทิตย์ที่ 11 เม.ย.2553
-เวลา 19.00 น. ขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ โดยขบวนช้าง จ.อยุธยา แห่รอบ อ.โพธาราม

วันเสาร์ที่ 17 เม.ย.2553
-เวลา 18.00 น. สมเด็จพระมหาสังฆนายะกะ ประมุขสงฆ์แห่งสยามนิกายฝ่ายอัสคิริยะ(สมเด็จพระสังฆราช) ประเทศศรีลังกา เสด็จมาเป็นประธานเจิรญพระพุทธมนต์

วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.2553
-เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหาสังฆยะกะฯ ทรงปลูกหน่อต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ มีอายุถึง 2,300 กว่าปี จากประเทศศรีลังกา และมอบพระพุทธศรีลังกาหน้าตัก 5 นิ้ว แก่ผู้บริจาคสร้างพระประธานศาลากลางน้ำ
-เวลา 17.00 น. สมเด็จพระมหาสังฆนายะกะฯ ทรงเป็นประธานเททองหล่อพระประธาน (พระพุทธศรีลังกา)

และในเวลา 18.00 น.มีการเจริญพระพุทธมนต์แบบศรีลังกา โดยพระสงฆ์จากศรีลังกาทุกวัน ผู้บริจาคสร้างพระประธานตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับพระพุทธศรีลังกา 1 องค์ จากพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสังฆนายะกะฯ

ผู้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดพิธีในครั้งนี้ คือ พระมหาสมคิด อตฺภสิทฺโธ (ป.ธ.7) เจ้าอาวาสวัดหนองโพ
ที่มา :
วัดหนองโพ. (2553). ฉลองสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์. 10-18 เม.ย.2553.

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อนุโมทนาครับ