วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เหรียญพุทธคุณ หลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปีเสือป่ามหามงคล


หลวงพ่อแก่นจันทน์ เป็นพระพุทธรูป ที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง จ.ราชบุรี มาช้านาน ชาวราชบุรีจะนับนือและศรัทธามาก และจะมาตั้งสัตยาธิษฐาน ขอพรให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะการขอบุตรมักจะสำเร็จ ทุกวันจะมีคนมาแก้บนด้วยละครและประทัด ตลอดทั้งวัน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
การจัดสร้างเหรียญพุทธคุณ หลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปี เสือป่ามหามงคล
พระครูโสภณปัญญาวัฒน์(ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดช่องลม อนุญาตให้ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดสร้างขึ้น เพื่อสมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนจัดตั้ง พิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า โดยจะพัฒนาอาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่มีอายุประมาณ 100 ปี มีหัวเสือ 191 หัวประดับโดยรอบอาคาร สันนิษฐานว่าก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2456
นอกจากนี้ ยังเป็นอาคารที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เคยเสด็จมาประทับเสวยเครื่องว่าง เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2456 ยังเคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเสือป่า และให้บริการอนามัยแม่และเด็กมาก่อน
ต่อมากรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนอาคารหลังนี้เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 แต่ปัจจุบันอาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการบูรณะและพัฒนาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า เพื่ออนุรักษ์อาคารสโมสรเสือป่าให้คงสภาพสมบูรณ์ดังเดิม และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิวัฒนาการการบริการส่งเสริมสุขภาพและกิจการเสือป่า ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรี
ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 4 ยังมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ จึงได้จัดสร้างเหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ เนื่องจากประวัติที่เล่าสืบกันมาว่า หลวงพ่อแก่นจันทน์เกิดจากแรง สัตยาธิษฐาน ของชายผู้หนึ่ง และอิทธิฤทธิ์ของเทพยดาที่สิงสถิตย์อยู่ที่ต้นแก่นจันทน์ ทำให้เสือที่กำลังดุร้ายกลายเป็นเสือที่มีอำนาจและเมตตาไม่ทำร้ายในที่สุด ด้านหลังของเหรียญจึงทำเป็น "หัวเสือ" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ปีนักษัตร 2553 นี้ และยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอาคารสโมสรเสือป่า ซึ่งมีหัวเสือเรียงรายอยู่รอบอาคารแห่งนี้
นอกจากนี้ เสือ ตามคติความเชื่อของชาวจีนโบราณว่า เป็นสัตว์ทรงอำนาจ และก่อให้เกิดพลังสูงมาก จึงใช้แทนสัญลักษณ์การบันดาลให้เกิดพลังอำนาจทางเศรษฐกิจ เชื่อว่าเหรียญพุทธคุณหลวงพ่อแก่นจันทน์ 100 ปีเสือป่ามหามงคล นี้ จะบันดาลให้ผู้ที่มีไว้ครอบครองเกิดพลังเมตตา โชค ลาภ ดำเนินการค้าธุรกิจรุ่งเรืองรับปีเสือนี้
พิธีพุทธาภิเษก
จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษก ตามแบบประเพณีสืบมาแต่โบราณ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2553 ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5 (เสาร์ห้า) ซึ่งถือว่าเป็นวันที่แข็งและขลัง ที่สุดเหมาะกับพิธีพุทธาภิเษก ซึ่งหายากมาก โดยกราบนิมนต์สมเด็๗พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏฺบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จุดเทียนชัยและกราบนิมนต์ พระสมณศักดิ์และเกจิผู้ทรงวิทยาคมมาเจริญพระพุทธมนต์ สวดพุทธาภิเษก สวดบูชาดาวนพเคราะห์ และนั่งปรก ณ วิหารหลวงพ่อแก่นจันทน์ วัดช่องลม
ลักษณะเหรียญ
เป็นเหรียญรูปไข่ ขนาด 2.5x3 ซม. ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแก่นจันทน์ ปางอุ้มบาตรรูปแบบพิเศษ ลงอักขระ คาถาหัวใจเศรษฐี อุ อา กะ สะ ด้านหลังเป็นรูปหัวเสือ ตามสัญชาติญาณของเสือจะดุร้าย แต่เหรียญนี้ ดวงตาเสือจะดูอ่อนโยน ตามความเชื่อของชาวราชบุรีว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อแก่นจันทน์ ทำให้เสือมีเมตตา ไม่ทำร้ายคน แต่ใบหน้ายังดูทรงพลังและอำนาจ เนื่องจากกำกับด้วยยันต์ พญาเสือ จัดสร้างเป็น 5 แบบ ได้แก่
  1. เหรียญทองแดง
  2. เหรียญกระไหร่ทอง
  3. เหรียญเงิน
  4. เหรียญสามกษัตริย์
  5. เหรียญทองคำ

การสั่งจองและรับเหรียญ
สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ณ

  1. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โทร.0-3231-0368-71, 0-3231-0404-5 โทรสาร. 0-3232-3311 หรือ เว็บไซต์ http://hpc4.anamai.moph.go.th/ โอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์ ชื่อบัญชี กองทุนพิพิธภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและเสือป่า เลขที่บัญชี 736-0-21598-6 ประเภทออมทรัพย์ หรือ ธนานัติสั่งจ่าย ป.ณ.ราชบุรี ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
  2. วัดช่องลม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์อนามัย ที่ 4 จัด เสาร์ 5 พุทธาภิเษก ยิ่งใหญ่ หลวงพ่อแก่นจันทร์ (12 มี.ค.2553)

ไม่มีความคิดเห็น: