วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

ยันต์พระฉิมพลี วัดเกาะศาลพระ พ.ศ.2526ยันต์พระฉิมพลี
วัดเกาะศาลพระ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี (พ.ศ.2526)

ยันต์พระฉิมพลีนี้ดีในทางโชคลาภ เมตตา มหาเสน่ห์ เพราะมีประวัติมาว่า มีความมหัศจรรย์มาก เมื่อพระฉิมพลียังอยู่ในครรภ์มารดา 7 ปี 7 เดือน 7 วัน จึงประสูติ และทำพระมารดาให้สมบูรณ์ด้วยลาภสักการมาก คือได้รับพรจากเทวดาทั้งหลาย จะไปไหนหรือสถิตย์อยู่ที่ใด เป็นที่เคารพบูชาของพวกยักษ์ มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่ไห้อดอยาก ฉะนั้น ชาวไร่ ชาวนา พ่อค้า แม่ค้า ควรมีไว้ใส่กรอบติดหน้าร้าน อาคารบ้านเรือน เพื่อหาโชคลาภ และป้องกันศัตรูทั่วทิศ

สถานที่พบ : ภายในโบสถ์ (หลังเก่า) วัดเกาะศาลพระ ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผ้ายันต์ฉีมพลีนี้มีให้เช่าบูชาได้ที่ไหน