วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธรูปเก่าที่วัดเขาวัง


พระพุทธรูปที่เห็นในภาพนี้ เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานอยู่บริเวณอุโบสถร้างเชิงเขาวังติดกับโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวณิช)  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อภูเขาลูกนี้ (หมายถึงเขาวังลูกนี้) ถูกเวรคืนเพื่อสร้างพระราชวัง  พระพุทธรูปเหล่านี้ก็ถูกทอดทิ้งให้หักพัง ไม่มีผู้ใดสนใจที่จะบูรณซ่อมแซม ต้นไม้และเถาวัลย์ขึ้นปกคลุม แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้านำเอาไปเพราะกลัวภัยพิบัติ

ต่อมา พ.ศ.2533  พระมหายุ้ย อุปสนฺโต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดเขาวัง ได้เล็งเห็นความสำคัญและความเก่าแก่ของพระพุทธรูป จึงชวนภิกษุและสามเณรไปนำมาและชวนศรัทธาญาติโยมทำการบูรณซ่อมแซมส่วนที่หักพังเสียหายให้สมบูรณ์เหมือนกับของเดิม สิ้นค่าบูรณะซ่อมแซมจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ประดิษฐานไว้ที่ศาลาลอย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ สักการะบูชาอธิษฐาน เป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สืบต่อไป
ศาลาลอย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2474

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เคยไปเข้าค่ายค่ะ ได้ไปไหว้พระพุทธรูปพวกนี้ด้วย