วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

พระพุทธดำเนินศักดิ์สิทธิ

พระพุทธดำเนินศักดิ์สิทธิ นี้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้ดำเนินการจัดสร้างให้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลดำเนินสะดวกในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลและเป็นที่พึ่งทางจิตใจ กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ประชาชน และเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาวพุทธต่อไป

พระพุทธดำเนินศักดิ์สิทธิ สูง 259 เซนติเมตร ประดิษฐานเด่นเป็นสง่า ณ ด้านหน้าตึกอำนวยการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก กำหนดพิธีเททองหล่อเมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 15:19 น. โดยมีนายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมปริยัติเวธี (สุเทพ ผสฺสธมฺโม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีรายนามพระสงฆ์นั่งปรก ดังนี้
 1. พระธรรมปริยัติเวธี (สุเทพ ผสฺสธมฺโม) เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นประธานในพิธี
 2. พระราชญาณวิสิฐ วิ. (เสริมชัย  ชยมงฺคโล) ป.ธ.6 เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 3. พระปริยัติกิจโสภณ (โพธิ์ จนฺสาโร-หวิงปัด) เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
 4. พระครูสมุทรทิวากรคุณ (วีรศักดิ์  ทิวากโร) เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 5. พระครูฌานวัชราภรณ์ (เฮง จกฺกวโร) เจ้าคณะอำเภอชะอำ เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
 6. พระครูสังฆรักษ์อวยพร (อวยพร  ฐิติญาโณ) เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม รองเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม
 7. พระครูสิริโพธิรักษ์ (ยวง  อาภัสสโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
 8. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภช  ภทฺทจาโร) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 9. พระอธิการใจ ฐิตาจาโร เจ้าอาวาสวัดพระยาญาติ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
การรวบรวมอิทธิมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ
การจัดสร้างพระพุทธรูปดำเนินศักดิ์สิทธิ คณะกรรมการที่จัดสร้างได้พิถีพิถันเป็นพิเศษ และมีความตั้งใจจะจัดสร้างวัตถุมงคลประกอบ ให้มีความสมบูรณ์แบบทั้งด้านพุทธศิลป์และพระพุทธคุณ จึงได้รวบรวมอิทธิมวลสาร ดังนี้
 1. ขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศและคณะกรรมการกราบนมัสการพระสมณศักดิ์และพระเกจิทรงวิทยาคมที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วประเทศ ขอเมตตาจารและอธิฐานจิตลงในแผ่นทอง เงิน ทองแดง รวมทั้งสิ้น 999 แผ่น
 2. ได้รับเมตตาจากพระเกจิอาจารย์มอบอิทธิผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นสุดยอดของจังหวัด อาทิ ผงปัถมัง ผงมหาราช ผงอิทธิเจ ว่าน 108 เส้นเกศา อีกทั้งดอกไม้ที่บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของจังหวัดมาเป็นมวลสารสำคัญ ในการจัดสร้างพระผงพุทธดำเนินศักดิ์สิทธิ์
การเช่าบูชา
 • ขนาด 18 นิ้ว สำหรับผู้บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป
 • ขนาด 12 นิ้ว สำหรับผู้บริจาค 10,000 บาทขึ้นไป
 • ขนาด 1.5 นิ้ว (หน้ารถ) สำหรับผู้บริจาค 1,000 บาทขึ้นไป
 • แบบชุดพร้อมกล่อง สำหรับผู้บริจาค 599 บาทขึ้นไป
 • ลอยองค์ บริจาค 299 บาทขึ้นไป
 • เหรียญเสมา บริจาค 199 บาทขึ้นไป
 • พระผง บริจาค 99 บาทขึ้นไป
 • พระบรรจุเนื้อดินเผา บรรจุชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์ละ 99 บาทเพื่อบรรจุบริเวณใต้ฐานพระประธาน
ติดต่อสั่งจองและเช่าบูชาได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ โทร.0-3224-6000-15 ต่อ 201-202 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 146 ม.4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

ที่มาข้อมูล
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก. (2554). พระพุทธดำเนินศักดิ์สิทธิ. แผ่นพับประชาสัมพันธ์. ได้รับเมื่อ 27 ก.พ.2554 

ไม่มีความคิดเห็น: