วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ประวัติศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ราชบุรี


ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางแพ ถ.เพชรเกษม กม.81 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

พิธีลุยไฟ
พิธีลุยน้ำ
เมื่อปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิเทพปูชนียสถานปัตตานี ได้ทำการบูรณะ  องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เนื่องจากเกิดการชำรุดเป็นอย่างมาก  โดยคณะกรรมการของศาลได้ว่าจ้างช่างเพื่อทำการบูรณะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จากการที่ช่างเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จึงได้แกะสลัก องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ด้วยไม้สักทอง เพื่อไว้เป็นที่สักการะ โดยช่างได้อัญเชิญเนื้อไม้เก่าที่เหลือจากการบูรณะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานีมาประดิษฐานไว้ ณ ใต้ฐานขององค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว องค์จำลองที่บางแพแห่งนี้ด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ.2548  องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวได้เข้าฝัน บอกให้นำมาถวายให้ คุณอรุณลักษณ์ บุญเกษม  เพื่อสร้างศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่สี่แยกบางแพ ถ.เพชรเกษม กม.81 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ไว้ให้ลูกหลานของท่านที่ไม่สามารถไปขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ปัตตานีได้ เพราะลูกหลานของท่านมีมากที่อยากจะไปขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ปัตตานี แต่ไม่สะดวก ซึ่งใครสามารถไปที่ปัตตานีได้ ก็ให้ไปที่ปัตตานี แต่ถ้าไม่สามารถไปได้ก็ให้มาขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ "ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" (องค์จำลอง) สี่แยกบางแพแห่งนี้ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น.

เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ทั้งชื่อและรูปลักษณ์ขององค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เพราะท่านไม่เหมือนเจ้าแม่กวนอิมที่มีหลายภาคและหลายปรางค์ แต่องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวมีลักษณะองค์ที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวมากกว่า 400 ปี 

พิธีโยคะตันตระเปรตทาน (ซิโกว)
โดยก่อนที่จะสร้างศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่บางแพตรงนี้ ผู้สร้างศาลได้ขอพรเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว 3 ประการ คือ
  1. ช่างที่แกะสลักองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว องค์นี้จะต้องเคยแกะสลัก บูรณะ หรือเคยได้สัมผัสจับต้อง องค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว องค์เก่าที่ปัตตานี (ตอนที่ช่างอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว(องค์จำลอง) องค์นี้มาถวายให้ทางศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่สี่แยกบางแพ ยังได้มีการบันทึกภาพถ่ายร่วมกันไว้เป็นหลักฐานและที่ระลึกด้วย)
  2. เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว(องค์จำลอง)องค์นี้ต้องมีเนื้อไม้ของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวองค์เดิมที่ปัตตานี บรรจุไว้ ณ ใต้ฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว(องค์จำลอง)องค์นี้ด้วย 
  3. เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว(องค์จำลอง) องค์นี้จะต้องได้เข้าร่วมพิธีลุยไฟ ในงานฉลองสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่ปัตตานี อย่างน้อย 2 ปี (เพราะพิธีลุยไฟนั้น นับว่าเป็นพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นหัวใจของปัตตานี ดังนั้นผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีลุยไฟต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของศาลเล่งจูเกียงก่อน มิฉะนั้นอาจจะโดน...ง่ายๆ)
จนในที่สุดเมื่อได้พรครบ 3 ประการ ผู้สร้างศาลและลูกหลานผู้เลื่อมใสศรัทธา ต่อองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  จึงได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว(ชั่วคราว) เล็ก ๆ ขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ( เพราะผู้ก่อตั้งศาลลืมขอให้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเอาที่ดินมาด้วย จึงต้องสร้างศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ชั่วคราว) บนเนื้อที่ดิน ที่ตัวเองเช่าอยู่)  เพื่อไว้ให้ลูกหลาน ได้มาขอพร แต่พวกเราทุกคนก็ดีใจที่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เลือกที่จะสร้าง "ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว"(องค์จำลอง) ตรงนี้ และนอกจากประเทศไทยแล้วยังมีประเทศสิงคโปร์ มาเลเชีย ที่รู้จัก และศรัทธาเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ด้วยเช่นกัน


แห่เกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

แผนที่ตั้งศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว


เรียบเรียงจาก : http://www.limkoniau.com/

ไม่มีความคิดเห็น: