วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

รายชื่อวัดและที่ตั้ง ใน จ.ราชบุรี

อำเภอเมืองราชบุรี
 1. วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 2. วัดเขาวัง เพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 3. วัดเขาเหลือ ถ.เขางู ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 4. วัดช่องลม ถ.ไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 5. วัดเทพอาวาส ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 6. วัดมหาธาตุวรวิหาร ถ.เขางู ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 (สร้าง พ.ศ.1600-สมัยลพบุรี วัฒนธรรมเขมร)
 7. วัดโรงช้าง ถ.เขางู ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 8. วัดศรีชมภู ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 9. วัดศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์) ถ.อัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 10. วัดสัตตนารถปริวัตร ถ.วรเดช ตำบลหน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000
 11. วัดเขางู ม. 6 ตำบลเจดีย์หัก เมือง ราชบุรี 70000
 12. วัดเจติยาราม (เจดีย์หัก) ม. 3 ตำบลเจดีย์หัก เมือง ราชบุรี 70000
 13. วัดทุ่งตาล ม. 8 ตำบลเจดีย์หัก เมือง ราชบุรี 70000
 14. วัดห้วยหมู ม. 9 ตำบลเจดีย์หัก เมือง ราชบุรี 70000
 15. วัดอรัญญิกาวาส ม. 4 ตำบลเจดีย์หัก เมือง ราชบุรี 70000
 16. วัดเขาลอย ม.7 ตำบลดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000
 17. วัดดอนแจง ม. 4 ตำบลดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000
 18. วัดดอนตะโก ม. 3 ตำบลดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000
 19. วัดใหม่นครบาล ม. 5 ตำบลดอนตะโก เมือง ราชบุรี 70000
 20. วัดบางกระ ม. 1 ตำบลหนองกลางนา เมือง ราชบุรี 70000
 21. วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์ ม. 6 ตำบลหนองกลางนา เมือง ราชบุรี 70000
 22. วัดเขาถ้ำกุญชร ม. 2 ตำบลห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 70000
 23. วัดหนองหลวง ม. 6 ตำบลห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 70000
 24. วัดห้วยไผ่ ม. 4 ตำบลห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 70000
 25. วัดอรุณรัตนคีรี ม. 3 ตำบลห้วยไผ่ เมือง ราชบุรี 70000
 26. วัดคุ้งกระถิน ม.1 ตำบลคุ้งน้ำวน เมือง ราชบุรี 70000
 27. วัดโคกพิกุลเรียง ม. 3 ตำบลคุ้งน้ำวน เมือง ราชบุรี 70000
 28. วัดจันทคาม ม. 6 ตำบลคุ้งน้ำวน เมือง ราชบุรี 70000
 29. วัดท่าสุวรรณ ม.2 ตำบลคุ้งน้ำวน เมือง ราชบุรี 70000
 30. วัดราชคาม ม. 4 ตำบลคุ้งน้ำวน เมือง ราชบุรี 70000
 31. วัดเหนือวน ม. 2 ตำบลคุ้งน้ำวน เมือง ราชบุรี 70000
 32. วัดเกตุน้อยอัมพวัน ม. 9 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000
 33. วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม ม. 7 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000
 34. วัดบางศรีเพ็ชร ม. 4 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000
 35. วัดศาลเจ้า ม. 2 ตำบลคุ้งกระถิน เมือง ราชบุรี 70000
 36. วัดเขาน้อย ม. 4 ตำบลอ่างทอง เมือง ราชบุรี 70000
 37. วัดโพธิ์ดก ม. 8 ตำบลอ่างทอง เมือง ราชบุรี 70000
 38. วัดห้วยชินสีห์ ม. 7 ตำบลอ่างทอง เมือง ราชบุรี 70000
 39. วัดใหญ่อ่างทอง ม.1 ตำบลอ่างทอง เมือง ราชบุรี 70000
 40. วัดบางลี่เจริญธรรม ม. 4 ตำบลโคกหม้อ เมือง ราชบุรี 70000
 41. วัดพญาไม้ ม. 2 ตำบลโคกหม้อ เมือง ราชบุรี 70000 (สร้าง ประมาณ พ.ศ.2423)
 42. วัดศิริเจริญเนินหม้อ ม. 3 ตำบลโคกหม้อ เมือง ราชบุรี 70000
 43. วัดอมรินทราราม (วัดตาล) ม.1 โคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ เมือง ราชบุรี 70000 (สร้างประมาณปี พ.ศ.2354-รัชกาลที่ 2)
 44. วัดเกาะเจริญธรรม ม. 6 ตำบลสามเรือน เมือง ราชบุรี 70000
 45. วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม ม. 2 ตำบลสามเรือน เมือง ราชบุรี 70000
 46. วัดพิกุลทอง ม. 3 ตำบลพิกุลทอง เมือง ราชบุรี 70000
 47. วัดเขานกกระจิบ ม. 12 ตำบลน้ำพุ เมือง ราชบุรี 70000
 48. วัดถ้ำเขาชุมดง ม.4 เขาชุมดง ตำบลน้ำพุ เมือง ราชบุรี 70000
 49. วัดน้ำพุไชยสิทธิ์ ม. 2 ตำบลน้ำพุ เมือง ราชบุรี 70000
 50. วัดมณีมงคล ม. 14 ตำบลน้ำพุ เมือง ราชบุรี 70000
 51. วัดหนองแช่เสา ม.5 หนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ เมือง ราชบุรี 70000
 52. วัดหนองนางแพรว ม. 8 ตำบลน้ำพุ เมือง ราชบุรี 70000
 53. วัดทุ่งหญ้าคมบาง ม. 10 ตำบลดอนแร่ เมือง ราชบุรี 70000
 54. วัดนาหนอง ม. 2 ตำบลดอนแร่ เมือง ราชบุรี 70000
 55. วัดทุ่งน้อย ม. 11 ตำบลหินกอง เมือง ราชบุรี 70000
 56. วัดหนองกระทุ่ม ม. 10 ตำบลหินกอง เมือง ราชบุรี 70000
 57. วัดหนองตาหลวง ม. 3 ตำบลหินกอง เมือง ราชบุรี 70000
 58. วัดห้วยปลาดุก ม. 7 ตำบลหินกอง เมือง ราชบุรี 70000
 59. วัดหินกอง ม. 1 ตำบลหินกอง เมือง ราชบุรี 70000
 60. วัดเขาถ้ำกรวย ม.7 ตำบลเขาแร้ง เมือง ราชบุรี 70000
 61. วัดเขาวังสดึงษ์ ม. 1 ตำบลเขาแร้ง เมือง ราชบุรี 70000
 62. วัดโสดาประดิษฐาราม ม. 3 ตำบลเขาแร้ง เมือง ราชบุรี 70000
 63. วัดหนองหอย ม. 2 ตำบลเขาแร้ง เมือง ราชบุรี 70000
 64. วัดเกาะลอย ม. 8 ตำบลเกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 70000
 65. วัดเขากรวด ม. 15 ตำบลเกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 70000
 66. วัดดอนตลุง ม. 2 ตำบลเกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 70000
 67. วัดราชสิงขร ม. 2 ตำบลเกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 70000
 68. วัดห้วยตะแคง ม. 5 ตำบลเกาะพลับพลา เมือง ราชบุรี 70000
 69. วัดท่าโขลง ม. 2 ตำบลหลุมดิน เมือง ราชบุรี 70000
 70. วัดบางสองร้อย ม.4 บางสองร้อย ตำบลหลุมดิน เมือง ราชบุรี 70000
 71. วัดสุรชายาราม ม. 1 ตำบลหลุมดิน เมือง ราชบุรี 70000
 72. วัดต้นมะม่วง (อัมพวัน) ม. 4 ตำบลบางป่า เมือง ราชบุรี 70000
 73. วัดไผ่ล้อม ม. 8 ตำบลบางป่า เมือง ราชบุรี 70000
 74. วัดพเนินพลู ม. 1 ตำบลบางป่า เมือง ราชบุรี 70000
 75. วัดลาดเมธังกร(ลาด) ม.6 ตำบลบางป่า เมือง ราชบุรี 70000
 76. วัดใหม่ต้นกระทุ่ม ม.10 ชุกมะดัน ตำบลบางป่า เมือง ราชบุรี 70000
 77. วัดตรีญาติ ม. 6 ตำบลพงสวาย เมือง ราชบุรี 70000
 78. วัดท้ายเมือง ม. 2 ตำบลพงสวาย เมือง ราชบุรี 70000
 79. วัดธรรมวิโรจน์ ม.5 ตำบลพงสวาย เมือง ราชบุรี 70000
 80. วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ ม. 3 ตำบลพงสวาย เมือง ราชบุรี 70000
 81. วัดโขงสุวรรณคีรี ม. 6 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 82. วัดคูบัว ม. 3 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 83. วัดแคทราย ม. 13 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 84. วัดท่าช้าง ม. 10 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 85. วัดบ้านโพธิ์ ม. 11 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 86. วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (ตากแดด) ม. 1 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 87. วัดหนองพุงดอ ม. 14 ตำบลคูบัว เมือง ราชบุรี 70000
 88. วัดคลองโพธิ์เจริญ ม. 4 ตำบลท่าราบ เมือง ราชบุรี 70000
 89. วัดบ้านกล้วย ม. 3 ตำบลท่าราบ เมือง ราชบุรี 70000
 90. วัดบ้านซ่อง ม. 7 ตำบลท่าราบ เมือง ราชบุรี 70000
 91. วัดบ้านไร่ ม.2 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ เมือง ราชบุรี 70000
 92. วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม ม. 6 ตำบลบ้านไร่ เมือง ราชบุรี 70000
อำเภอจอมบึง
 1. วัดจอมบึง ม. 3 ตำบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150
 2. วัดรางม่วง ม. 8 ตำบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150
 3. วัดวาปีสุทธาวาส ม. 5 ตำบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150
 4. วัดหนองกระทุ่ม ม.11 หนองกระทุ่ม ตำบลจอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150
 5. วัดเขาปิ่นทอง ม. 6 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 6. วัดเขาผึ้ง ม. 7 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 7. วัดเขารังเสือ ม. 11 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 8. วัดถ้ำสิงโตทอง ม. 11 ถ้ำสิงโต ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 9. วัดนาสมอ ม. 3 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 10. วัดปากช่อง ม. 2 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 11. วัดพุแค ม. 7 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 12. วัดสูงเนิน ม.4 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 13. วัดหนองตาเนิด ม. 10 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 14. วัดหนองไผ่ ม. 8 ตำบลปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150
 15. วัดเบิกไพร ม. 1 เบิกไพร ตำบลเบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150
 16. วัดป่าเขาส้มมะงา (หนองตะลุมพุก) ม. 3 ตำบลเบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150
 17. วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม ม. 2 ตำบลเบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150
 18. วัดโกรกสิงขร ม. 8 ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150
 19. วัดทุ่งกระถิน ม. 3 ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150
 20. วัดนิยมธรรมาราม ม. 1 ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150
 21. วัดหนองสีนวล ม. 5 ตำบลด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี 70150
 22. วัดแก้มอ้น ม. 3 ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150
 23. วัดเขาแดน ม.6 ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150
 24. วัดทุ่งแฝก ม. 1 ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150
 25. วัดรางเฆ่ ม.4 รางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150
 26. วัดหนองปากชัฎ ม. 6 ตำบลแก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150
 27. วัดรัฎใหญ่(ชัฎใหญ่) ม. 3 ตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150
 28. วัดรางบัว ม. 6 ตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150
 29. วัดหนองนกกะเรียน ม. 8 ตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150
 30. วัดหนองบัวค่าย ม. 2 ตำบลรางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150
อำเภอสวนผึ้ง (และ อ.บ้านคา ยังไม่ได้แยกข้อมูลออกจากกัน)
 1. วัดบ้านบ่อ ม. 1 บ่อ ตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 2. วัดบ้านบ่อ ม. 1 บ่อ ตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 3. วัดประชุมพลแสน ม. 4 นาขุนแสน ตำบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 4. วัดทุ่งแหลม ม. 3 ทุ่งแหลม ตำบลป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 5. วัดบ้านกล้วย ม. 2 กล้วย ตำบลป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 6. วัดหนองขาม ม.5 หนองขาม ตำบลป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 7. วัดห้วยทรายทอง ม. 1 ห้วยทรายทอง ตำบลป่าหวาย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 8. วัดป่าโป่งกระทิง ม.1 ตำบลบ้านบึง สวนผึ้ง ราชบุรี
 9. วัดเขากลิ้ง ม.3 โป่งนกกระทา ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 10. วัดเขาไก่แจ้ ม.7 ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 11. วัดชัฎป่าหวาย ม. 1 ชัฎป่าหวาย ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 12. วัดท่าเคย ม. 6 ท่าเคย ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 13. วัดมะขามเอน ม.7 มะขามเอน ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 14. วัดวังน้ำเขียว ม.2 วังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 15. วัดหนองหมี ม. 4 ชัฎหนองหมี ตำบลท่าเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 16. วัดเก่าต้นมะค่า ม. 2 หนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านคา สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 17. วัดบ้านบึง ม. 6 บึงเหนือ ตำบลบ้านคา สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 18. วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ม.1 คา ตำบลบ้านคา สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 19. วัดโป่งเหาะ ม.6 บึงเหนือ ตำบลบ้านคา สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 20. วัดช่องลาภ ม. 3 ช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 21. วัดหนองพันจันทร์ ม. 6 หนองพันจันทร์ ตำบลหนองพันจันทร์ สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
 22. วัดสวนผึ้ง ม. 1 สวนผึ้ง ตำบลตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 70180
อำเภอดำเนินสะดวก
 1. วัดโชติทายการาม ม. 1 ตำบลดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 2. วัดราษฎร์เจริญธรรม ม. 6 ตำบลดำเนินสะดวก ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 3. วัดปราสาทสิทธิ์ ม. 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210
 4. วัดหลักหกรัตนาราม ม. 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 5. วัดอุบลวรรณาราม ม. 3 ตำบลศรีสุราษฎร์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 6. วัดปรกเจริญ ม. 6 ตำบลตาหลวง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 7. วัดโคกบำรุงราษฎร์ ม. 5 ตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 8. วัดสนามไชย ม. 4 ตำบลดอนกรวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 9. วัดโคกตับเป็ด ม.1 ตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 10. วัดดอนคลัง ม. 4 ตำบลดอนคลัง ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 11. วัดตาลเรียง ม. 6 ตำบลบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210
 12. วัดบัวงาม ม. 1 ตำบลบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210
 13. วัดชาวเหนือ ม. 7 ตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 14. วัดบ้านไร่ (ใหม่เจริญผล) ม. 1 ตำบลบ้านไร่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 15. วัดท่าเรือ ม. 2 ตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 16. วัดเนกขัมมาราม ม.4 โคกขาม ตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 17. วัดสีดาราม ม. 1 ตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 18. วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ม. 7 ตำบลแพงพวย ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 19. วัดคูหาสวรรค์ ม. 6 ตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 20. วัดตาลบำรุงกิจ (ตาล) ม. 1 ตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 21. วัดใหม่สี่หมื่น ม. 1 ตำบลสี่หมื่น ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 22. วัดอมรญาติสมาคม ม. 3 ตำบลท่านัด ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 23. วัดพิทักษ์เทพาวาส ม. 4 ตำบลขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 24. วัดสอนประดิษฐ์ (เม็ง) ม. 3 ตำบลขุนพิทักษ์ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
 25. วัดเวฬุวนาราม ม. 3 ตำบลดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
อำเภอบ้านโป่ง
 1. วัดดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 2. วัดบ้านโป่ง ตำบลบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 (สร้าง พ.ศ.2345-รัชกาลที่ 1)
 3. วัดโกสินารายณ์ ม. 18 ตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 4. วัดฆ้องน้อย ม. 12 ตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 5. วัดดอนเสลา ม. 5 ตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 6. วัดท่าผา ม. 1 ตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 7. วัดยางหัก ม. 13 ตำบลท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 8. วัดหนองกลางด่าน ม. 5 ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190
 9. วัดหนองประทุน ม.8 ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190
 10. วัดหนองเสือ ม. 6 ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190
 11. วัดห้วยเจริญผล ม.4 ห้วยเจริญผล ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190
 12. วัดอ้ออีเขียว ม.2 อ้ออีเขียว ตำบลกรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70190
 13. วัดโคกหม้อ ม. 9 ตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 14. วัดโพธิรัตนาราม ม. 4 ตำบลปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 15. วัดบึงกระจับ ม. 4 ตำบลหนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 16. วัดหนองกบ ม. 3 ตำบลหนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 17. วัดหนองปลาดุก ม. 6 ตำบลหนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 18. วัดจันทาราม ม. 10 ตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 (สร้าง พ.ศ.2450)
 19. วัดหนองหูช้าง ม. 8 ตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 20. วัดหนองอ้อตะวันตก ม.7 ตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 21. วัดหนองอ้อตะวันออก ม.6 ตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 22. วัดหัวโป่ง ม. 2 ตำบลหนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 23. วัดอริยวงศาราม ม. 3 ตำบลดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 24. วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 8 ตำบลสวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 25. วัดอุทุมพรทาราม ม. 1 ตำบลสวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 26. วัดตาผา ม. 8 ตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 27. วัดนครชุมน์ ม. 6 ตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 (สร้าง พ.ศ.2295)
 28. วัดหัวหิน ม. 1 ตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 29. วัดอัมพวนาราม ม. 12 ตำบลนครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 30. วัดบัวงาม ม. 2 ตำบลบ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 31. วัดม่วง ม. 5 ตำบลบ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 32. วัดรับน้ำ ม. 6 ตำบลบ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 33. วัดตาลปากลัด ม. 11 ตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 34. วัดโพธิบัลลังก์ ม. 3 ตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 35. วัดโพธิโสภาราม ม. 9 ตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 36. วัดมะขาม ม. 8 ตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 (สร้าง พ.ศ.2311)
 37. วัดลำพยอม ม. 6 ตำบลคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 38. วัดชมภูพล ม. 6 ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 39. วัดมาบแค ม. 15 ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 40. วัดสระตะโก ม. 13 ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 41. วัดหนองปลาหมอ ม. 5 ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 42. วัดหนองหิน ม. 11 ตำบลหนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 43. วัดเขาขลุง ม. 5 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 44. วัดเขาแจง ม. 1 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 45. วัดเจริญธรรม ม. 3 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 46. วัดโป่งยอ ม. 13 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 47. วัดไผ่สามเกาะ ม. 12 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 48. วัดสระสี่มุม ม. 2 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 49. วัดสัมมาราม ม.10 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 50. วัดหนองไก่ขัน ม. 9 ตำบลเขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 51. วัดบางพัง ม.8 บางพัง ตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 52. วัดปลักแรต ม. 4 ตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 53. วัดหุบกระทิง ม. 10 ตำบลเบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 54. วัดรางวาลย์ ม. 7 ตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
 55. วัดลาดบัวขาว ม. 4 ตำบลลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 70110
อำเภอบางแพ
 1. วัดดอนเซ่ง ม. 11 ตำบลบางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
 2. วัดท่าราบ ม.7 ตำบลบางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
 3. วัดบางแพใต้ ม. 3 ตำบลบางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
 4. วัดบ้านกุ่ม ม.2 กุ่ม ตำบลบางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
 5. วัดเหนือบางแพ ม. 1 ตำบลบางแพ บางแพ ราชบุรี 70160
 6. วัดกลางวังเย็น ม. 6 ตำบลวังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160
 7. วัดเตาอิฐ ม. 10 ตำบลวังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160
 8. วัดหนองม่วง ม. 9 ตำบลวังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160
 9. วัดหลวง ม. 3 ตำบลวังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160
 10. วัดใหม่อีจาง ม. 2 ตำบลวังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160
 11. วัดดอนมะขามเทศ ม. 6 ตำบลหัวโพ บางแพ ราชบุรี 70160
 12. วัดหัวโพ ม. 2 ตำบลหัวโพ บางแพ ราชบุรี 70160
 13. วัดแหลมทอง ม. 3 ตำบลหัวโพ บางแพ ราชบุรี 70160
 14. วัดแก้ว ม. 5 ตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
 15. วัดทำนบ ม. 1 ตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
 16. วัดบ้านหลวง ม. 5 ตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
 17. วัดบ้านใหม่บุปผาราม ม. 8 ตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
 18. วัดบ้านใหม่เหนือ ม. 10 ตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
 19. วัดหนองเอี่ยน ม. 1 ตำบลวัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 70160
 20. วัดดอนสาลี ม. 1 ตำบลดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160
 21. วัดดอนใหญ่ ม. 5 ตำบลดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160
 22. วัดตาลเตี้ย ม. 3 ตำบลดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160
 23. วัดลำน้ำ ม. 9 ตำบลดอนใหญ่ บางแพ ราชบุรี 70160
 24. วัดดอนคา ม. 4 ตำบลดอนคา บางแพ ราชบุรี 70160
 25. วัดดอนพรหม ม. 2 ตำบลดอนคา บางแพ ราชบุรี 70160
 26. วัดตากแดด ม. 5 ตำบลดอนคา บางแพ ราชบุรี 70160
 27. วัดทัพโพธิ์ทอง ม. 2 ตำบลโพหัก บางแพ ราชบุรี 70160
 28. วัดสามัคคีธรรม ม. 11 ตำบลโพหัก บางแพ ราชบุรี 70160
 29. วัดใหญ่โพหัก ม. 6 ตำบลโพหัก บางแพ ราชบุรี 70160
อำเภอโพธาราม
 1. วัดโชค ตำบลโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2323-สมัยธนบุรี)
 2. วัดไทรอารีรักษ์ ตำบลโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2353-รัชกาลที่ 2)
 3. วัดโพธาราม ตำบลโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2404-รัชกาลที่ 4)
 4. วัดโพธิไพโรจน์ ตำบลโพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120
 5. วัดดอนกระเบื้อง ม. 4 ตำบลดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
 6. วัดหนองโพ ม. 2 ตำบลหนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2349-รัชกาลที่ 1)
 7. วัดบ้านเลือก ม.4 เลือก ตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
 8. วัดโบสถ์ ม. 1 ตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
 9. วัดพระศรีอารย์ ม. 9 ตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
 10. วัดหนองรี ม. 8 ตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
 11. วัดหุบมะกล่ำ ม. 7 ตำบลบ้านเลือก โพธาราม ราชบุรี 70120
 12. วัดคงคาราม ม. 3 ตำบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2320-สมัยธนบุรี)
 13. วัดบ้านหม้อ ม. 6 ตำบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2338-รัชกาลที่ 1)
 14. วัดป่าไผ่ ม. 4 ตำบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2334-รัชกาลที่ 1)
 15. วัดสันติธรรมาราม ม.10 ตำบลคลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120
 16. วัดดีบอน ม. 4 ตำบลบ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
 17. วัดบ่อมะกรูด ม. 7 ตำบลบ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
 18. วัดบ้านฆ้อง ม. 2 ตำบลบ้านฆ้อง โพธาราม ราชบุรี 70120
 19. วัดกำแพงใต้ ม. 9 ตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 70120
 20. วัดกำแพงเหนือ ม. 6 ตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 70120
 21. วัดบางกะโด ม. 1 ตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 70120
 22. วัดบ้านสิงห์ ม. 4 ตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 70120
 23. วัดหนองอ้อ ม.3 หนองอ้อ ตำบลบ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 70120
 24. วัดดอนทราย ม. 5 ตำบลดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120
 25. วัดท่ามะขาม ม. 7 ตำบลดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120
 26. วัดบางลาน ม. 2 ตำบลดอนทราย โพธาราม ราชบุรี 70120
 27. วัดเจ็ดเสมียน ม. 3 ตำบลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120
 28. วัดสนามชัย ม. 4 ตำบลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120
 29. วัดหิรัญราษฎร์ (ตึกหิรัญราษฎร์) ม. 3 ตำบลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120
 30. วัดใหม่ชำนาญ ม. 2 ตำบลเจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120
 31. วัดกลาง ม. 4 ตำบลคลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 70120
 32. วัดจอมปราสาท ม. 4 ตำบลคลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 70120
 33. วัดมณีโชติ ม. 5 ตำบลคลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 70120
 34. วัดวิหารสูง ม. 3 ตำบลคลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 70120
 35. วัดหนองกลางดง ม.6 ตำบลชำแระ โพธาราม ราชบุรี 70120
 36. วัดเกาะ ม. 2 ตำบลสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2393-รัชกาลที่ 3)
 37. วัดขนอน ม. 4 ตำบลสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 70120
 38. วัดม่วง ม. 1 ตำบลสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2223)
 39. วัดสร้อยฟ้า ม. 5 ตำบลสร้อยฟ้า โพธาราม ราชบุรี 70120
 40. วัดเฉลิมอาสน์ ม. 2 ตำบลท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 70120 (สร้าง พ.ศ.2410-รัชกาลที่ 4)
 41. วัดชัยรัตน์ ม. 4 ตำบลท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 70120
 42. วัดท่าหลวงพล ม. 6 ตำบลท่าชุมพล โพธาราม ราชบุรี 70120
 43. วัดบางโตนด ม. 4 ตำบลบางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120
 44. วัดศรีประชุมชน ม. 1 ตำบลบางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120
 45. วัดสมถะ ม. 4 ตำบลบางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120
 46. วัดเขาช่องพราน ม. 2 ตำบลเตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
 47. วัดเขาพระ ม. 7 ตำบลเตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
 48. วัดเขาราบ ม. 6 ตำบลเตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
 49. วัดโคกทอง ม. 1 ตำบลเตาปูน โพธาราม ราชบุรี 70120
 50. วัดเขาค่าง ม. 5 ตำบลนางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120
 51. วัดเขาดินสุวรรณคีรี ม. 1 ตำบลนางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120
 52. วัดถ้ำน้ำ ม.5 ถ้ำน้ำ ตำบลนางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120
 53. วัดนางแก้ว ม. 3 ตำบลนางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120
 54. วัดแก้วฟ้า ม. 2 ตำบลธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 70120
 55. วัดถ้ำสาริกา ม. 8 ตำบลธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 70120
 56. วัดเนินม่วง ม. 7 ตำบลธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 70120
 57. วัดศรีมฤคทายวัน ม. 4 ตำบลธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 70120
 58. วัดเขาเขียว ม. 2 ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 59. วัดเขาชะงุ้ม ม.5 ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 60. วัดเขาส้ม ม. 7 ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 61. วัดเขาแหลม ม. 3 ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 62. วัดพุลุ้ง ม.9 พุลุ้ง ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 63. วัดระฆังทอง ม. 2 ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 64. วัดหนองมะค่า ม.8 หนองมะค่า ตำบลเขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี 70120
 65. วัดหนองกวาง ม. 1 ตำบลหนองกวาง โพธาราม ราชบุรี 70120
 66. วัดหนองครึม ม.4 หนองครึม ตำบลหนองกวาง โพธาราม ราชบุรี
 67. วัดหนองใยบัว ม. 5 ตำบลหนองกวาง โพธาราม ราชบุรี 70120
 68. วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ม. 3 ทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
อำเภอปากท่อ
 1. วัดเขาพระเอก ม.8 เขาพระเอก ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
 2. วัดถ้ำยอดทอง ม. 8 เขาพระเอก ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
 3. วัดทุ่งหลวง ม. 2 หนองข่อย ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
 4. วัดสนามสุทธาวาส ม. 1 หนองไร่ ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
 5. วัดสันติการาม ม. 4 พุคาย ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
 6. วัดหนองน้ำใส ม. 7 หนองน้ำใส ตำบลทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140
 7. วัดวังมะนาว ม. 3 วังมะนาว ตำบลวังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140
 8. วัดสว่างอารมณ์ ม. 4 ไร่กงสี ตำบลวังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 70140
 9. วัดเขาถ่านธรรมเสนานี ม.5 เขาถ่าน ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 10. วัดเขาถ้ำทะลุ ม.3 ถ้ำทะลุ ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 11. วัดเขาถ้ำพระ ม. 9 เขาถ้ำ ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 12. วัดเขาอีส้าน ม.6 เขาอีส้าน ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 13. วัดดอนทราย ม. 1 ดอนทราย ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 14. วัดไพรสะเดา ม. 2 ไพรสะเดา ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 15. วัดรางโบสถ์ ม.7 รางโบสถ์ ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 16. วัดหนองบัวหิ่ง ม.3 หนองบัวหิ่ง ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 17. วัดหนองระกำ ม. 8 หนองระกำ ตำบลดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี 70140
 18. วัดพิบูลวนาราม ม. 6 เขาช้าง ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 19. วัดโพธิศรี ม. 7 ตีนเนิน ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 20. วัดราษฎร์สมานฉันท์ ม. 4 ข้างวัด ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 21. วัดเลิศดุสิตาราม ม. 5 ป่าขุย ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 22. วัดหนองกระทุ่ม ม. 2 หนองชี ตำบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 23. วัดโคกพระเจริญ ม. 2 โคกพระ ตำบลปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140
 24. วัดดาวลอย ม. 5 ดงตาล ตำบลปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140
 25. วัดปากท่อ ม. 1 ตลาดปากท่อ ตำบลปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140
 26. วัดหนองสรวง ม.4 หนองสรวง ตำบลปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140
 27. วัดป่าไก่ ม. 3 ป่าไก่ ตำบลป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี 70140
 28. วัดยางงาม ม. 1 วัดยางงาม ตำบลวัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 29. วัดหัวป่า ม. 2 หัวป่า ตำบลวัดยางงาม ปากท่อ ราชบุรี 70140
 30. วัดเขากูบอินทราราม ม. 1 ห้วยน้อย ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 31. วัดเจริญธรรม ม. 3 โป่ง ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 32. วัดนาคอก ม. 4 นาคอก ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 33. วัดป่าหนองโกเจริญธรรม ม. 2 หนองโก ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 34. วัดห้วยต้นห้าง ม.6 ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 35. วัดอ่างหิน ม. 5 อ่างหิน ตำบลอ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 36. วัดวิมลมรรคาราม ม. 4 บ่อกระดาน ตำบลบ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 37. วัดสุขวราราม ม. 2 หนองแรด ตำบลบ่อกระดาน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 38. วัดวันดาว ม. 1 ทำเนียบ ตำบลวันดาว ปากท่อ ราชบุรี 70140
 39. วัดเขาพุนก ม.3 หนองลังกา ตำบลห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 70140
 40. วัดห้วยยางโหน ม. 2 ห้วยยางโทน ตำบลห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี 70140
อำเภอวัดเพลง
 1. วัดเกาะศาลพระ ม. 8 ตำบลเกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 70170
 2. วัดเวียงทุน ม. 2 ตำบลเกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 70170
 3. วัดหนองเกษร ม. 1 ตำบลเกาะศาลพระ วัดเพลง ราชบุรี 70170
 4. วัดแจ้งเจริญ (แจ้ง) ม. 3 ตำบลจอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี 70170
 5. วัดคลองขนอน ม. 9 ตำบลวัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170
 6. วัดเพลง ม. 5 ตำบลวัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170
 7. วัดศรัทธาราษฎร์ ม. 7 ตำบลวัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้ววัดโคกหลวง อ.ดำเนิน หายไปไหน ?